Prva strana
Općinska uprava
Tenderi
O Srebreniku
Privreda
Kultura
Sport
Kontakt info
Linkovi - Veze
 
Elektronski registar
Delegacija Općine Srebrenik posjetila Općinu Sežana u Sloveniji
01 Sep 2015
Dodjela poklona županu Terčon Davorinu
Dodjela poklona županu Terčon Davorinu
Dana 28.08.2015. godine, delegacija Općine Srebrenik predvođena Općinskim načelnikom Omerović Nihadom, prisustvovala je obilježžavanju Dana Općine Sežžana, koji se obilježžava i slavi 28. avgusta.  Na poziv žžupana Sežžane, Terčon Davorina, našša delegacija je provela dva dana u ovoj izuzetno uspješšnoj i naprednoj slovenačkoj općini koja sa 13.000 stanovnika  na 217 km2, ima budžžet za 2015. godinu od oko 13 miliona eura.  U Sloveniji su poznati po tome ššto redovito svake godine povlače značajna sredstva iz EU fondova  pa tako grade i izgrađuju  općinu Sežžana i okolna sela značajnim i vrijednim infrastrukturnim projektima.  Na zvaničnom prijemu u svom kabinetu, žžupan Terčon sa najbližžim saradnicima  požželio je  srdačnu dobrodoššlicu naššoj delegaciji, izrazivšši spremnost za saradnju i zajedničke projekte koji bi bili podržžani i finansirani od
Dodjela poklona županu Terčon Davorinu
Dodjela poklona županu Terčon Davorinu
strane fondova EU. Općinski načelnik Omerović Nihad se zahvalio na toplom prijemu, izrazivšši nadu u konkretne korake u uspostavljanju čvršće saradnje našših dviju općina, uz uzajamne posjete kako bi pozitivne primjere i iskustva općine Sežžana pokuššali iskoristiti i za naššu lokalnu zajednicu. Načelnik Omerović se posebno  zahvalio žžupanu Terčonu na vrijednoj pomoći koju je općina Sežžana dodijelila naššoj općini i vatrogasnoj jedinici tokom proššle godine, za vrijeme velikih poplava i kliziššta koje su zadesile naššu općinu.  U to ime su predati i posebno pripremljeni i odabrani pokloni za žžupana Terčona.  ŽŽupan Terčon se zahvalio na dolasku i prisustvu ceremoniji obilježžavanja dana općine Sežžana, a načelniku Omeroviću je poklonio i posebno dizajniran poklon, paket domaćih proizvoda iz regije Kras, kojim se općina Sežžana preotekle godine predstavila na Svjetskom sajmu u Milanu - Italiji.  Delegaciji općine Srebrenik se u Sežžani pridružžio i našš sugrađanin po rođenju Marković Anto, rodom iz ŠŠpionice, poznati i priznati biznismen u Sežžani i Sloveniji, vlasnik
Zajednička fotografija domaćina sa gostima iz Srebrenika
Zajednička fotografija domaćina sa gostima iz Srebrenika
izuzetno lijepog i modernog hotela "SAFIR",  koji već godinama gradi mostove saradnje i prijateljstva između Srebrenika i Sežžane.  Tim povodom i njemu su uručeni prigodni pokloni u znak zahvalnosti na svemu ššto je učinio i ššto čini za ove dvije općine. Uz izuzetno sadržžajan, lijep i bogat program obilježžavanja ovogodiššnjeg dana općine Sežžana, vrijedi istaći gostoljubivost domaćina i pažžnju kojom su našši predstavnici bili okružženi svo vrijeme boravka, krenuvšši od žžupana Terčon Davorina i njegovih najbližžih saradnika i saradnica,  do ljubaznog osoblja hotela "SAFIR" u kojem su bili smješšteni našši predstavnici kao i Marković Ante i Prijatelj Srećka, menadžžera ovog lijepog hotela.
saznaj više...
Centar za razvoj start-up biznisa i za podršku mladim biznismenima uskoro i u Srebreniku
31 Aug 2015
Detalj sa potpisivanja tripartitnog Ugovora
Detalj sa potpisivanja tripartitnog Ugovora
Dana 31.08.2015. godine, u Srebreniku je potpisan tripartitni Ugovor između Općine Srebrenik,  Udružženja za razvoj NERDA  iz Tuzle i građevinske kompanije "GROMEKS" iz Srebrenika, kojim se planira otvaranje Centra za razvoj start-up biznisa, za podrššku mladim i ambicioznim biznismenima. Udružženje za razvoj NERDA, zajedno s partnerima, je pokrenulo projekat "Jačanje poslovnog okružženja za višše malih i srednjih preduzeća (MSP) u Tuzli i susjednim općinama" (BESt 4 SMEs). Projekat finansira Evropska unija (EU) kroz podrššku lokalnom ekonomskom razvoju u Bosni i Hercegovini, a implementira ga Udružženje za razvoj NERDA, kao koordinator projekta, u saradnji s Općinom Tuzla, Općinom Srebrenik, Općinom Kalesija te Tehnološškim parkom BIT Centar Tuzla kao partnerima.  Vrijednost projekta je 566.778,67 eura, od čega je 85 % sufinansiranje EU u iznosu od 481.761,00 €. Cilj projekta jeste unaprijediti poslovno okružženje u pomenute tri općine, poboljššanjem poslovne infrastrukture, poboljššanjem nivoa i kvaliteta usluga za postojeća i nova mala i srednja preduzeća, kao i poboljššati međuopćinsku saradnju kroz realizaciju inicijativa u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja. U tom smislu, do kraja godine u Tuzli će biti proššireni kapaciteti BIT Centra i omogućeno poslovanje za 9 do 12 novih preduzeća, dok će u Srebreniku i Kalesiji biti uspostavljeni Centri za podrššku poslovanju sa inkubatorima u kojima će također biti smješštena novoosnovana preduzeća. Realizacija projekta je počela u januaru 2014. godine i trajaće do kraja 2015. godine. Općina Srebrenik bi tako trebala dobiti svoj prvi Centar za razvoj start-up biznisa, za podrššku mladim i ambicioznim biznismenima. Rekonstrukcija stare zgrade u kojoj je ranije bio smješšten Sud za prekrššaje i Općinsko pravobranilašštvo (kod stare općinske zgrade) u ulici Radnička, gdje će biti smješšten BIT CENTAR  će košštati 15.000 eura, a opremanje unutraššnjosti zgrade kancelarijskim namješštajem i potrebnom opremom dodatnih 15.000 eura. Učeššće Općine Srebrenik je 15 % od ukupne cijene predviđene za našš BIT CENTAR. Na javnom oglasu za najpovoljnijeg ponuđača odabrana je srebrenička kompanija "GROMEKS" koja će uskoro početi sa radovima.
saznaj više...
Obavijest o javnoj raspravi
28 Aug 2015
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i ššumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u ššumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa općinom Srebrenik, poziva sve zainteresovane subjekte,  nevladine organizacije, stanovnike  općine Srebrenik i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u:
    
                                               JAVNOJ RASPRAVI
Ček-listama Okolinskog plana upravljanja za projekte koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji su kandidirani ispred općine Srebrenik:
 
1.    Sanacija ošštećenog asfaltnog puta Srebrenik – Gornji Srebrenik
2.    Izvođenje radova na regulaciji Mulaahmetović potoka, I dionica
 
Javna rasprava o utjecaju na okolišš sanacionih radova na području općine Srebrenik, na području pripadajućih MZ-a odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja na Ček-liste Okolinskog plana upravljanja.Ček-liste Okolinskog plana upravljanja nad sanacionim radovima na području općine Srebrenik dostupne su svim zainteresovanim na sljedećim adresama:
 
-  Općina Srebrenik,  Varošških polja, 75350 Srebrenik, oglasna ploča Općine i web stranica općine Srebrenik: http://www.srebrenik.ba/ odn. u pdf. formatu ovdje: Okolisna lista, Put Srebrenik - G.pdf (104.36 KB) i Okolisna lista Mulaahmetovica potok.pdf (101.79 KB).
-  Pripadajuće MZ-e
- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i ššumarstva, Jedinica za implementaciju projekata u ššumarstvu i poljoprivredi, Trampina 4/1, 71000 Sarajevo, i na web  stranici Jedinice za implementaciju projekata: http://portal.piusum.ba/ pod stavkom Projekti, Projekt hitnog oporavka od poplava
 
Primjedbe, sugestije i miššljenja dostavljaju se u pismenoj formi direktno Jedinici za implementaciju projekta ili posredno preko Općine Srebrenik i pripadajućih MZ-a. Rok za dostavu primjedbi, sugestija i miššljenja je 06. septembar 2015.
saznaj više...
Javni konkurs za dodjelu novčanih sredstava za pružanje pomoći u plaćanju troškova stanovanja
21 Aug 2015
Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik („Služžbeni glasnik općine Srebrenik“, broj: 1/08) i člana 6. Pravilnika o bližžim kriterijima, postupku i dokumentaciji neophodnoj za ostvarivanje prava za dodjelu novčanih sredstava i građevinskog materijala na ime pomoći vlasnicima unišštenih ili ošštećenih  stambenih jedinica na području općine Srebrenik ( „Služžbeni glasnik općine Srebrenik“, broj: 9/14), Općinski načelnik raspisuje: Javni konkurs za dodjelu novčanih sredstava za pružžanje pomoći u plaćanju trošškova stanovanja licima, koja su izmješštena usljed prirodne nesreće, a koji u pdf. formatu možžete preuzeti ovdje: JAVNI POZIV ZA STANOVANJE 2.pdf (31.88 KB).
saznaj više...
U sklopu OGUS-a 2015 u Srebreniku nastupili brojni KUD-ovi iz BiH
16 Aug 2015
Detalj sa smotre folklora
Detalj sa smotre folklora
Tradicionalna manifestacija "OGUS 2015” je u subotu 15. augusta završšena smotrom folklora, na kojoj su učestvovali brojni KUD-ovi iz Bosne i Hercegovine. Tako je Srebrenik, povodom manifestacije koja se već decenijama obilježžava, za jedno veče bio popriššte prelijepih događaja i brojnih gostiju iz cijele zemlje. Organizator smotre folklora  je KUD “Mehmed Ibrahimović” iz Srebrenika, koji je prvi put organizovao  smotru folklora za djecu do 16 godina starosti. Program je otvoren nastupom članova KUD-a  ”7. april” iz Vukovija, a nakon njihovog nastupa, koji je propraćen velikim aplauzom, nastupila su i brojna ostala KUD-a iz Bosne i Hercegovine, koja su svojim nastupom uljepššala ovuImage večer i odušševili posjetioce, kao ššto su: KUD “Gornji Rahić”  iz Rahića, KUD “Gornja Tuzla”, KUD “Halisije” kao  i KUD “Mladi rudar” iz Dobrnje. Veče je završšeno nastupom domaćina KUD “Mehmed Ibrahimović” koji su sa pozornice ispraćeni ovacijama i odušševljenjem prisutnih.
saznaj više...
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 5 od 1453
Savez općina i gradova Federacije BiH
Savez općina i gradova Federacije BiH
Vlada Tuzlanskog kantona
Vlada Tuzlanskog kantona
Agencija za državnu službu FBiH
Agencija za državnu službu FBiH
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)
BiH Auto Moto Klub
Mladi.Info
Dany d.o.o. Srebrenik
Dany d.o.o. Srebrenik
sponzor stranice
Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik