Prva strana
Općinska uprava
Tenderi
O Srebreniku
Privreda
Kultura
Sport
Kontakt info
Linkovi - Veze
 
Elektronski registar
Pomoć općinama Srebrenik i Gradačac za sanaciju šteta od majskih poplava
19 Dec 2014
Detalj sa potpisivanja dokumenta o donaciji 10000 KM Općini Srebrenik
Detalj sa potpisivanja dokumenta o donaciji 10000 KM Općini Srebrenik
U Općini Centar je 18. decembra 2014. godine upriličeno potpisivanje protokola o realizaciji granta iz budžeta Općine Centar namijenjenog za sanaciju posljedica majskih poplava i klizišta na području općine Srebrenik. Riječ je o donaciji u vrijednosti 10.000 KM koja će biti iskorištena za sufinansiranje izgradnje stambenih objekata za stanovnike naselja Poljakovići u Mjesnoj zajednici ''Tinja Gornja''. U ime Općine Srebrenik dokument o donaciji je potpisao Nihad Omerović, općinski načelnik. Kako je naveo Vahid Bećirević, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Općine Centar, novac će najkasnije za dva dana biti doznačen na račun Općine Srebrenik kako bi u što kraćem vremenskom roku mogao biti iskorišten. Također je sredinom ovog mjeseca u kabinetu predsjedavajućeg Općinskog vijeća Centar Nedžada Ajnadžića potpisan protokol o donaciji Općine Centar u iznosu 10.000 KM za sanaciju šteta nastalih zbog majskih poplava u općini Gradačac. Protokol je potpisao Mustafa Šakić, pomoćnik načelnika Općine Gradačac za privredu, budžet i finansije. Navedena sredstva, koja su već uplaćena, će biti iskorištena za sanaciju klizišta u zaseoku Peštalići u Mjesnoj zajednici ''Mionica 3''. Oba protokola o donaciji finansijskih sredstava je prethodno potpisao Dževad Bećirević, načelnik Općine Centar. Navedena sredstva su izdvojena iz granta od 500.000 KM kojeg je 20. maja, na prijedlog načelnika Dževada Bećirevića, odobrilo Općinsko vijeće Centar za pomoć stanovništvu ugroženih područja u BiH koja su najviše nastradala tokom proljetnih velikih poplava. Također je u planu da se iz pomenutih sredstava izdvoji po 10.000 KM za pomoć općinama: Teočak, Sapna (Federacija BiH), te Vukosavlje, Vlasenica i Bijeljina (Republika Srpska), dok će dodatnih 5.000 KM biti donirano za pomoć Općini Zavidovići.   (Press služba općine Centar – Sarajevo)
saznaj više...
Srebreniku 950.000 eura za sanaciju divljih deponija
19 Dec 2014
Srebreniku 950.000 eura za sanaciju divljih deponija
Srebreniku 950.000 eura za sanaciju divljih deponija
Federalna vlada donijela je Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske komisije za drugi projekt upravljanja čvrstim otpadom na četiri područja u BiH, među kojima je i općina Srebrenik, za sanaciju divljih deponija. Ovom odlukom Federacija BiH prihvatila je grant namijenjen za finansiranje Drugog projekta upravljanja čvrstim otpadom: Neum, Bosanska Krupa, Srebrenik i Sarajevo, po Sporazumu o grantu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u ulozi administratora Evropske komisije za Trust fond Pretpristupnog instrumenta Evropske unije, u ukupnom iznosu od 4.465.000 eura. Sredstva granta će FBiH posebnim podugovorima prenijeti na uključena komunalna preduzeća, te će općini Srebrenik pripasti 950.000 eura. Ova sredstva bit će korištena za poboljšanje raspoloživosti, kvaliteta, okolišne prihvatljivosti i finansijske održivosti usluga zbrinjavanja čvrstog otpada u uključeninn regijama i uključenim komunalnim preduzećima u ovim općinama.  (rtvslon / pressing)

 

saznaj više...
Izvještaj sa 24. hitne sjednice OV-a Srebrenik
18 Dec 2014
Detalj sa sjednice OV-a Srebrenik
Detalj sa sjednice OV-a Srebrenik
Dana 16.12.2014. godine, u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku, održana je 24. hitna sjednica Općinskog vijeća Srebrenik, na kojoj su vijećnici, u sklopu 1. Tačke dnevnog reda, usvojili Konačni izvještaj procijenjene štete od poplava i klizišta koje su na području srebreničke općine nastale u periodu od 14. maja do 10. decembra ove godine. Prema procjeni Općinske komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, ukupna materijalna šteta od katastrofalnih poplava koje su u maju i avgustu u više navrata zahvatile područje ove općine, te pojave velikog broja klizišta, iznosi 45,47 miliona KM. Najveće štete zabilježene su na poljoprivrednom zemljištu, poljoprivrednim usjevima i oko 100 kilometara makadamskih puteva, koje su, prema procjeni članova Komisije, premašile iznos od 15,5 miliona KM. Ukupne štete na građevinskim i drugim objektima infrastrukture prouzrkovane poplavama i klizištima iznose blizu 12,5 miliona KM, dok su štete na vodotocima dostigle iznos od blizu 8,5 miliona KM. Direktne štete u privrednim subjektima iznose 3,24 miliona KM, a samo u spasilačkim akcijama i u provođenju hitnih mjera na otklanjanju posljedica poplava i klizišta zaključno sa 4. decembrom utrošeno je 1,91 milion KM. Vijećnici su podržali Konačni izvještaj o procjeni štete od elementarnih nepogoda, uz prijedlog mjera da se osiguraju sredstva za prioritetno plaćanje nastalih troškova provođenjem zaštitinih i spasilačkih akcija, te da se nastave aktivnosti na sanaciji nastalih šteta, pri čemu prioritet mora imati obnova porušenih stambenih objekata. U nastavku sjednice, nakon kraće rasprave, usvojeni su: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu; Prijedlog Odluke o određivanju prostora za mirna okupljanja; Nacrt Odluke o prenosu na upravljanje parking automata na području grada Srebrenika; Prijedlog Programa sanacije vodotoka i šteta od poplava na području općine Srebrenik; Prijedlog Programa sanacije oštećenja cestovne infrastrukture na području općine Srebrenik nastalih usljed prirodnih nepogoda; Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Cvijanović Dragomira sin Jove iz Bijeljine te Informacija o postupku prijema radnika-medicinskog osoblja u JZU „Dom zdravlja“ Srebrenik, uz zaključak da se u što kraćem roku raspiše javni konkurs, te da se na potpuno transparentan način izvrši odabir kandidata koji ispunjavaju utvrđene kriterije.
saznaj više...
Javna rasprava o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja sanacije pruge Brčko-Banovići
18 Dec 2014
ImageFederalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, poziva sve zainteresovane subjekte,  nevladine organizacije, stanovnike  općine Srebrenik i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u Javnoj raspravi o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja sanacije pruge 14 Brčko-Banovići na dionici Bosanska Bijela-Duboki Potok. Tekst poziva na Javnu raspravu u pdf. formatu možete preuzeti ovdje: Poziv za javnu raspravu-Srebrenik.pdf (53.22 KB), kao i Ček-liste Okolinskog plana upravljanja sanacije pruge na navedenim lokacijama ovdje: 
saznaj više...
Direktor Kantonalne agencije za privatizaciju TK Nihad Okanović posjetio općinu Srebrenik
18 Dec 2014
Detalj sa sastanka
Detalj sa sastanka
Dana 17.12.2014.godine, u kabinetu Općinskog načelnika Omerović Nihada, održan je sastanak na kojem su, pored načelnika Omerovića i članova njegovog kabineta,  prisustvovali direktor Kantonalne agencije za privatizaciju TK Nihad Okanović, sekretar općinskih organa uprave, predstavnici Službe za prostorno uređenje, Službe za geodetske i imovinsko pravne poslove i direktor JP "9. septembar". Tema sastanka je provođenje zaključaka skupštine TK vezanih za pokretanje postupaka poništavanja izvršene privatizacije, te provođenje aktivnosti na isknjižavanju javnih dobara iz početnih bilansa komunalnih preduzeća. Direktor kantonalne agencije za privatizaciju TK Nihad Okanović je upoznao prisutne o aktivnostima agencije na provođenju upravnog postupka u vezi sa zahtjevima za odobravanje novog korigovanog početnog bilansa za preduzeća koja su u početnim bilansima privatizovala javna dobra. S tim u vezi kabinet načelnika na čelu sa načelnikom Omerovićem će se uključiti u dalje postupke sa nadležnim službama za ovu oblast, te će, u najkraćem mogućem roku, u koordinaciji sa Kantonalnom agencijom za privatizaciju TK privesti kraju gore navedene aktivnosti.
saznaj više...
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 5 od 1395
Savez općina i gradova Federacije BiH
Savez općina i gradova Federacije BiH
Vlada Tuzlanskog kantona
Vlada Tuzlanskog kantona
Agencija za državnu službu FBiH
Agencija za državnu službu FBiH
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)
BiH Auto Moto Klub
Mladi.Info
Dany d.o.o. Srebrenik
Dany d.o.o. Srebrenik
sponzor stranice
Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik