Prva strana
Općinska uprava
Tenderi
O Srebreniku
Privreda
Kultura
Sport
Kontakt info
Linkovi - Veze
 
Elektronski registar
Svečano otvorena dionica regionalnog puta Srebrenik-Donja Orahovica
26 May 2016
Detalj sa otvorenja puta
Detalj sa otvorenja puta
Danas je u srebreničkom prigradskom naselju Luka održana prigodna svečanost kojom je obilježen završetak radova na rekonstrukciji dionice regionalnog puta Srebrenik-Donja Orahovica. Svečanosti su, pored brojnih građana, prisustvovali i najviši predstavnici privrednog, političkog i kulturnog života Općine Srebrenik i Tuzlanskog kantona. Simboličnim presijecanjem vrpce, rekonstruisanu dionicu puta u saobraćaj su pustili Bego Gutić, premijer vlade Tuzlanskog kantona i Nihad Omerović, načelnik Općine Srebrenik. U sklopu projekta modernizacije
U ove radove uloženo je 491.000 KM
U ove radove uloženo je 491.000 KM
ovog regionalnog putnog pravca, rečeno je na svečanosti, temeljito je rekonstruisana dionica puta od centra naselja Luka do raskrsnice na priključku lokalnog puta za Brnjičane, u dužini od 500 metara. U sklopu rekonstrukcije ovog putnog pravca, rečeno je na svečanosti, postavljena su dva sloja novog asfalta, a urađene su i pješačke staze, čime je povećana sigurnost pješaka. U ove radove uloženo je 491.000 KM, a sredstva je osigurala Direkcija za puteve Tuzlanskog kantona. Kako je istakao Nihad Omerović,  načelnik općine Srebrenik, ovog ljeta planiran je nastavak radova na rekonstrukciji i modernizaciji regionalnog puta Srebrenik- Donja Orahovca. Obavit će se temeljita rekonstrukcija još jedne dionice u dužini od oko 500 metara u koju će Direkcija za puteve Tuzlanskog kantona uložiti oko 500.000 KM.

 

saznaj više...
Najava 37. sjednice OV-a Srebrenik
26 May 2016
ImageDana 30.05.2016. godine će se u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku, sa početkom u 10 sati, održžati  37. sjednica OV-a Srebrenik. Dnevni red ove sjednice možžete u pdf. formatu preuzeti ovdje:

-Najava 37. sjednice OV-a.pdf (24.53 KB)
saznaj više...
Svečani prijem za učesnike memorijalnog maratona TUZLANSKA KAPIJA 2016
25 May 2016
Detalj sa prijema maratonaca
Detalj sa prijema maratonaca
Danas je u Srebreniku, u kabinetu Općinskog načelnika Nihada Omerovića, upriličen svečani prijem za učesnike memorijalnog maratona "TUZLANSKA KAPIJA 2016". Načelnik Omerović se zahvalio predstavniku organizatora memorijalnog maratona, gospodinu Bukvić Kemalu, i učesnicima maratona, uz napomenu da svi mi u Srebreniku cijenimo napor koji maratonci čine kako bi na svoj način obilježžili ovaj tužžni dan. Idejni pokretač i organizator maratona je Vijeće boššnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, a u ovom drugom po redu maratonu "TUZLANSKA KAPIJA - 2016" učestvuje desetak maratonaca iz Zagreba, Slatine i Osijeka, inače ratnih vojnih veterana i invalida, raznih nacionalnosti.  U Oraššju i Srebreniku su im se pridružžili i atletičari atletskog kluba
Detalj sa prijema
Detalj sa prijema
Sloboda iz Tuzle. Oni će u dvaImage dana pretrčati dionicu od granice Hrvatske i BiH, sa mosta na rijeci Savi u Oraššju,  do Tuzle, u dužžini od 80 kilometara, i na taj način odati dužžnu počast tuzlanskoj mladosti i poginulim na Kapiji, na današšnji dan 1995. godine. Tada je sa četničkih položžaja na planini Ozren, u večernjim satima ispaljena granata na centar Tuzle, koja je ubila 71 a ranila 299 osoba. Maratonci iz Hrvatske na svom putu prema Tuzli, juče po podne su stigli u Srebrenik, gdje su prespavali, a danas će se u Tuzli priključiti obilježžavanju 21. godišnjice stradanja tuzlanske mladosti. Tačno u devet sati ispred nove zgrade Općine, maratonci su nastavili svoju trku i put prema  tuzlanskoj Kapiji, kom prilikom su im se pridružžili na motorima i članovi srebreničkog moto kluba Kojoti.
ImageImage
saznaj više...
U Srebreniku pronađeni arheološki predmeti stari više od 3.000 godina
22 May 2016
Detalj sa press konferencije
Detalj sa press konferencije
Na lokalitetu Markušše, područje općine Srebrenik, prije oko mjesec danas pronađena je vrijedna arheološška ostava stara višše od 3.000 godina. Pronađena su 124 predmeta izrađena od bronze, srpovi, keltovi odnosno bojne sjekire, narukvice, prelijep primjer ukrasne kopče i brojni drugi predmeti. Eksponati su iz brončanog doba, starosti između 3.000 – 3.200 godina, odnosno nastali su između 1.200 – 1.000 godine Stare ere. Prema prvim analizama, mogu se svrstati u oruđa i oružžja koje se koristilo na području sjeverne Bosne i Slavonije tokom navedenog perioda. Ovo je prva ostava koja je pronađena na području sjeveroistočne Bosne u posljednjih pedesetak godina. Dakle, jako je bogata i obiluje arheološškim materijalom i možže se reći da je ovo jedan od najznačajnijih arheoloških nalaza
Detalj sa nalazišta
Detalj sa nalazišta
u cijeloj BiH u posljednjih pola stoljeća. Pronaššao ih je, sasvim slučajno, Jasmin Buljubaššić, a predmeti su već predani općini Srebrenik za potrebe Zavičajne muzejske zbirke. Tim povodom je 20. maja 2016. godine u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku održžana press konferencija na kojoj su govorili:
-doc. dr. sci Edin Mutapčić, (univerzitetski profesor,) – “Važžnost predmetnog pronalaska sa aspekta historijskog kontinuiteta prostora koji obuhvata općina Srebrenik”;
-dr. sci. Nihad Omerović (načelnik Općine Srebrenik) - „Značaj navedenih pronalazaka za Općinu Srebrenik i ideja izgradnje Zavičajne muzejsko-galerijske zbirke”.
-Jasmin Buljubaššić (pronalazač artefakata) – „Kako je doššlo do pronalaska“ ;
-Benjamin Bajrektarević, prof. (direktor Zavoda za zašštitu spomenika i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona) –„Pronalasci novih lokaliteta kulturno-historijske bašštine na području općine Srebrenik i potreba njihove valorizacije u nauci“;
-Edin ŠŠaković, prof. (voditelj Zavičajne zbirke u Gračanici) –„Značaj pronalaska za BH arheološšku nauku“ i
-Almir Mutapčić (bachelor arheologije) –„Vremensko i geografsko datiranje navedenih pronalazaka“;
Jasmin Buljubaššić je Anadoliju kazao da se sve desilo sasvim slučajno dok je tražžio crnu zemlju za cvijeće. -"Sve se dogodilo iznenada prije oko mjesec dana. Krenuo sam u ššumu da tražžim crnu zemlju za cvijeće. Prilikom kopanja ispod jednog panja naššao samImage jedan kamen težžine 3-4 kilograma. Uzeo sam ga i pozvao jednog prijatelja iz kriminalističke služžbe koji me povezao sa profesorom", ispričao je Buljubašić. S njim su otiššli na lokalitet gdje je pronaššao kamen i ostale predmete. -"I oni su kopali da se uvjere da tu ima jošš predmeta. Naššao sam oko 80 komada ostave. Tu su bili srpovi, koplja, imitacija nekog kamenja...", pojasnio je Buljubaššić. Svi su, prema njegovim riječima, bili oduševljeni, jer nisu vjerovali da tako nešto postoji kod nas. -"ŠŠuma Tušnjača je poznata po nalazišštima. Nije se tako neššto prvi put pronaššlo ovdje, dakle, neššto vrijedno", ispričao je Buljubaššić.Image Dodao je da nije znao da je riječ o predmetima koji su stari i višše od 3.000 godina. O značaju ovog arheološškog nalaziššta govorio je i voditelj Zavičajne zbirke u Gračanici i historičar Edin ŠŠaković. -"Ovdje se radi o posebnoj vrsti arheološškog nalaza. Radi se o ostavi, a one se smatraju najdopadljivijim arheološškim nalazima. Dakle, to je skupni nalaz u kome se vrlo često izbroji i do nekoliko desetina pa i stotina, hiljada predmeta. Riječ je o ostavi iz kasnog brončanog doba, period starosti oko 3.000 godina. Ova ostava koja je pronađena na lokalitetu Markušša broji 124 predmeta. Među njima su brončani srpovi, keltovi, odnosno bojne sjekire, narukvice, prelijep primjer ukrasne kopče i brojni drugi predmeti", istakao je ŠŠaković. Prema njegovim riječima, na osnovu preliminarnog uvida u stanje tog materijala možže se zaključiti da je riječ o tzv. radioničkoj ostaviImage odnosno imovini nekog putujućeg ljevača bronce koju je sakrio kao svoje dragocjeno blago. -"Inače, kada se radi o ostavama iz kasnog brončanog doba taj period je dosta buran, karakterističan po ratovima, migracionim pokretima... Iz tog razdoblja na naššem šširem području, prostoru jugoistočne Evrope, brojni su ovakvi nalazi, ovakve ostave. Međutim, takvi nalazi su iznimno rijetki. Ovo je prva ostava koja je pronađena na području sjeveroistočne Bosne u posljednjih pedesetak godina. Jako je bogata i obiluje arheološškim materijalom i mislim da se možže kazati da je ovo jedan od najznačajnijih arheološških nalaza u cijeloj BiH u posljednjih pola stoljeća", pojasnio je ŠŠaković. Načelnik općine Srebrenik Nihad Omerović istakao je da je dan primopredaje predmeta izrađenih od bronze historijski dan za ovu općinu, ali i sjeveroistočnu Bosnu, posebno ako se uzme u obzir obimnost, značaj i starost pronađenih predmeta, koji pripadaju brončanom dobu i starosti su preko 3.000 godina. -"Po svojoj obimnosti predstavljaju najveće arheološško Imageotkriće u ovom regionu u posljednjih 50 godina. Ovo otkriće ima ogroman značaj za lokalnu zajednici obzirom da ovo nije samo jedno od otkrića nego da ih je bilo već višše i ranije", pojasnio je Omerović. Kako je kazao, područje općine Srebrenik obiluje sličnim nalazima. -"Ovi pronađeni predmeti govore o tome da je prije čak i 3.000 godina ovaj kraj bio naseljen, naime tranzitni centar", poručio je Omerović. O značaju i vrijednosti navedenih arheošloških pronalazaka su na press konferenciji govorili i ostali navedeni govornici a kompletan tok press konferencije možžete pogledati na video materijalu NTV Jata: https://www.youtube.com/watch?v=_h1L3vg6ut0
saznaj više...
Kampanja: Borba protiv nasilja u porodici
20 May 2016
ImageU toku 2015. godine PS Srebrenik je zaprimila ukupno 37 prijava koje se odnose na krivična djela „Nasilja u porodici“ povodom čega su u  19 slučajeva nadležnom tužiteljstvu  podneseni izvještaji o učinjenom krivičnom djelu po članu 234 ZKP FBiH, u 15 slučajeva su dostavljeni izvještaji o događaju po članu 230 ZKP FBiH, dok su u 3 slučaja uz saglanost postupajućeg tužitelja sačinjene službene zabilješke o okončanju predistražnih radnji. Ministarstvo unutraššnjih poslova Tuzlanskog kantona kroz projekat „Rad policije u zajednici“, a u saradnji sa Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj obuci-ICITAP realizira ovih dana kampanju pod nazivom „Rad u zajednici-borba protiv nasilja u porodici". Projekat obuhvata ulične akcije, koje su ranije organizirane  u Tuzli, jučer u Gradačcu a danas 20. maja 2016. godine će biti realizirana jedna takva akcija i u Srebreniku.Image Nasilje u porodici u BiH i danas je problem o kome se nedovoljno govori. Ipak, mnogi su shvatili kako to višše nije neššto ššto predstavlja privatnu stvar. Od 2003. godine ovakav oblik nasilja dobio je i svoje zakonsko uporiššte u vidu kazni prema počinitelju. Međutim, i danas u patrijarhalnim sredinama postoji uvriježženo miššljenje da je to prihvatljiv oblik ponaššanja. S tim u vezi, žžrtve nasilja vrlo često ne prijavljuju nasilnike ili odustaju od tužžbe zbog vrlo česte ekonomske ovisnosti. U posljednje vrijeme realiziraju se kampanje koje se suprotstavljaju nasilju u porodici. U sklopu kampanje "Stop nasilju u porodici" na određenim lokacijama su bili postavljeni info pultovi na kojima su svi zainteresirani građani mogli razgovarati sa policijskim služžbenicima MUP-a TK-a, koji su obučeni za postupanja u slučajevima nasilja
Detalj iz Srebrenika
Detalj iz Srebrenika
u porodici, te dobiti sve potrebne informacije o vrstama nasilja zašštiti od nasilja u porodici, načinu prijavljivanja nasilja u porodici i sl. Građanima su osim ispunjavanja upitnika o nivou poznavanja ovog problema dijeljeni edukativni materijali u vidu letaka. Na letku se nalaze osnovne informacije o načinu prijavljivanja nasilja kao i policijskoj proceduri zbrinjavanja žžrtve ali i privođenja nasilnika. Osim toga letak sadržži i najvažžnije brojeve na koje se ovakav vid nasilja možže prijaviti među kojima i osnovni  broj policije 122 koji je aktivan 24 sata. Pomenute aktivnosti se nastavljaju i dalje i pozivamo sve građane da nam se pridružže i time podržže ovu kampanju.
saznaj više...
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 5 od 1507
Savez općina i gradova Federacije BiH
Savez općina i gradova Federacije BiH
Vlada Tuzlanskog kantona
Vlada Tuzlanskog kantona
Agencija za državnu službu FBiH
Agencija za državnu službu FBiH
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)
BiH Auto Moto Klub
Mladi.Info
Dany d.o.o. Srebrenik
Dany d.o.o. Srebrenik
sponzor stranice
Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik