Prva strana
Općinska uprava
O Srebreniku
Privreda
Kultura
Sport
Kontakt info
Linkovi - Veze
 
Elektronski registar
Izvještaj OpŠCZ Srebrenik od 18. avgusta u 11 sati
18 Aug 2014
ImageNa danas održanoj sjednici OpŠCZ Srebrenik sumirani su dosadašnji rezultati na aktivnostima u vezi otklanjanja posljedica prirodne nepogode:  poplava i klizišta, koje su nas ponovo pogodile. I u toku vikenda se radilo na sanaciji oštećenja na mostovima, propustima, putnim komunikacijama i klizištima, kao i na dezinfekciji terena, stambenih i privrednih objekata. Mašine i  ljudstvo skoro neprekidno rade na mnogim lokacijama a posebna pažnja je usmjerena na korito i obale rijeke Tinje kao i njenih pritoka. Štab CZ je ponovo zatražio hitno djelovanje i aktivnosti Agencije „Slivovi rijeke Save“ na sanaciji oštećenja, izgradnji obaloutvrda i produbljavanju korita rijeke Tinje i njenih pritoka. Sutra u utorak, 19. avgusta, će u Srebrenik ponovo doći stručnjaci iz ove agencije pa očekujemo skori početak radova na udarnim i najkritičnijim mjestima. Dezinfekcija je već urađena u svim naseljima u M.P. Srebrenik,  a danas će se raditi u M.P. D. Potok. Već sutra se očekuje nastavak dezinfekcije u M.P. Tinja i M.P. Podorašje. Kako se u M.P. Špionica još nisu stekli uslovi za početak dezinfekcije objekata i terena odmah po završetku aktivnosti na čišćenju prostora pristupit će se dezinfekciji i na ovome području. Služba HES-a iz JU Dom zdravlja je izuzetno dobro obučena i opremljena i u vrlo kratkom roku će završiti sve aktvinosti oko dezinfekcije na cijelom području naše Općine, a do sada nemaju registrovanih slučajeva o pojavama oboljenja ili zaraza naših sugrađana. Epidemiološka situacija je zadovoljavajuća i pod stalnom je kontrolom JU „Dom zdravlja“ Srebrenik. Vatrogasna jedinica sa svim svojim raspoloživim ljudima kao i vatrogascima dobrovoljcima i tehnikom je angažovana na poslovima i zadacima oko crpljenja bunara, dostavi pitke vode, a asistira i HES-u u procesu dezinfekcije objekata i terena. Veterinarska stanica nastavlja akciju preventivnog cijepljenja krupne i sitne stoke i za sada nema prijava o pojavama zaraznih bolesti kod životinja na našem području. I naši sugrađani su izuzetno vrijedni a  u toku vikenda je izvršena široka akcija na sanaciji trase i oštećenja puta za naselja MZ Kuge,  koju treba istaći kao pozitivan primjer samoorganizovanja naših stanovnika. Apelujemo na sve naše sugrađane da se organizuju i što masovnije uključe u akcije na sanacijama oštećenja kako bi u što kraćem roku ponovo uspostavili normalan život na područjima na kojima žive kao a i na cijelom području naše općine. Posljedice najnovijih katastrofalnih poplava traže angažovanje svih naših stanovnika i raspoložive mehanizacije kao i učešće viših nivoa vlasti, ministarstava i agencija koje nam u tome mogu i trebaju pomoći.
saznaj više...
Nakon dogovora nezadovoljni mještani Tinje i Potpeća odblokirali magistralni put Tuzla-Orašje
15 Aug 2014
Detalj sa blokade magistralnog puta Tuzla-Orašje u naselju Tinja
Detalj sa blokade magistralnog puta Tuzla-Orašje u naselju Tinja
Grupa od oko 200 nezadovoljnih mještana srebreničkih naselja Potpeća i Tinje juče  od 08.30 do 10.30 sati, u naselju Donji Potpeć kod Srebrenika, blokirala je  saobraćaj na magistralnom putu Tuzla – Orašje. Blokadom jednog od najfrekventnijih putnih pravaca u BiH, nezadovoljni građani izrazili su protest zbog posljedica katastrofalnih poplava i spore reakcije vlasti na planu saniranja šteta.  Okupljeni građani zatražili su hitnu akciju na čišćenju korita rijeke Tinje od Previla pa nizvodno do Orlove klisure, zatim da započne dezinfekcija poplavljenih kuća, te da se hitno saniraju štete od poplava na mostovima i putnoj infrastrukturi. –„Ovo su četvrte poplave u posljednja tri mjeseca, a još niko nije došao da nas obiđe. Štete na stambenim i drugim objektima su ogromne, a mještani koji grcaju u dugovima ne znaju kako osigurati novac za kupovinu novog namještaja i saniranje poplavljenih kuća“ – ističe Džemsada Suljkanović, nezadovoljna mještanka Tinje. Kako ističe Mevludin Velić, predsjednik MZ Potpeć, mještani su najviše ogorčeni zbog toga što se proteklih godina ništa nije radilo na prevenciji poplava na ovom području. –„ Agencija za slivno područje rijeke Save u posljednjih deset godina ništa nije radila na regulaciji korita rijeke Tinje u naseljima Potpeć i Tinja, iako raspolaže ogromnim novcem koji se dijelom prikuplja i od mještana ovih naselja. Zbog toga su u posljednja tri mjeseca mještani ovih naselja četiri puta poplavljeni, a iako su štete na stambenim, poslovnim i vjerskim objektima ogromne, izostala je adekvatna reakcija i predstavnika svih nivoa vlasti“– ističe Velić.  Okupljenim nezadovoljnim građanima obratio se Samir Muratović, privremeni vršilac dužnosti načelnika općine Srebrenik koji je obećao hitnu akciju na rješavanju njihovih ključnih zahtjeva.  Dogovoreno je da odmah dvije građevinske mašine uđu u korito Tinje i započnu radove na uklanjanju nanosa šljunka i mulja, te da se uputi zahtjev Agenciji za vodno područje sliva rijeke Save da u što kraćem roku predloži program mjera na uređenju korita rijeke Tinje i izgradnji odbrambenih nasipa. Saobraćaj na ovoj dionici je uspostavljen oko 10:30 sati, a kako  ističe Mevludin Velić, predsjednik MZ Potpeć, ako usvojeni zaključci ne budu dosljedno realizirani, nezadovoljni mještani će u ponedjeljak, 18. augusta ponovo blokirati saobraćaj na magistralnom putu Tuzla-Orašje.    (radiosrebrenik.ba)
saznaj više...
Izvještaj OpŠCZ Srebrenik od 14. avgusta u 10 sati
14 Aug 2014
Trenutak plavljenja poligona iza OŠ Duboki Potok
Trenutak plavljenja poligona iza OŠ Duboki Potok
Na, danas održanom, sastanku OpŠCZ Srebrenik analizirani su najnoviji podaci sa terena a koji se odnose na sanacije šteta od poplava i klizišta. U toku današnjeg dana se iz Sarajeva očekuje prispijeće pismenog prijedloga hitnih mjera za privremenu sanaciju kritičnih tačaka na koritu rijeke Tinje. Naime, juče su Srebrenik posjetili stručnjaci iz Agencije „Slivovi rijeke Save“ koji su od Previla do Ormanice prošli dolinom rijeke Tinje i sagledali najnovije štete koje je Tinja načinila. Predstavnici naše općine su zatražili H I T N O djelovanje Agencije u cilju saniranja korita i nasipa – obaloutvrda, odnosno otklanjanje mogućnosti za ponovne poplave i katastrofe. Svakodnevno se i vrijedno radi a i naši sugrađani su kao i uvijek do sada dobro organizovani i solidarni. Mašine i timovi koje je angažovao Općinski štab CZ su završile većinu radova na otklanjaju oštećenja na putnim komunikacijama i mostovima, čime je uspostavljeno normalno funkcionisanje saobraćaja i komunikacija sa svim našim naseljima. Ekipe HES- a (Higijensko epidemiološke službe) JU „Dom zdravlja“ Srebrenik su svakodnevno na terenu i vrše dezinfekciju objekata i terena. Vatrogasne jedinice crpe vodu i naplavine iz bunara a ujedno i vrše dostavu pitke vode našim sugrađanima. Veterinarska stanica nastavlja već ranije započetu akciju cijepljenja stoke protiv antraxa, šuštavca i parašuštavca.
saznaj više...
Održana hramovna slava u Jasenici
14 Aug 2014
Detalj sa hramovne slave u Jasenici
Detalj sa hramovne slave u Jasenici
-„Na dan kada naša Crkva proslavlja uspomenu na Svetog vmuč. Pantelejmona i sv. Кlimenta Ohridskog održan je Crkveno-narodni sabor kod hrama sv. ap. Petra i Pavla u Jasenici, a povodom proslave hramovne slave (preslave). Svetu Liturgiju služili su protojerej-stavrofor Neđo Zarić, paroh tobutski i nadležni sveštenik jerej Dragan Pavlović. U toku Liturgije odslužen je parastos za poginule jaseničane, čija imena se nalaze na spomen ploči koja se nalazi u hramu. U nastavku je obavljeno darivanje Časnoga Кrsta, Litija i ikona i učinjen je trokratni ophod oko crkve nakon čega su svi prisutni sjeli za trpezu ljubavi gdje su i posluženi. Navedenoj proslavi ispred općine Srebrenik je prisustvovao Esad Dedić, viši stručni saradnik za informisanje i protokol. Blagodareći Svevišnjem Bogu, za naše skromne uslove, sve je bilo dostojanstveno kao i povod kojim smo se i okupili. Neka nam Gospod Bog podari volje i snage da se i ubuduće okupljamo oko jaseničkog hrama, a sve u slavu imena Božijeg“-istakao je povodom navedenog događaja jerej Dragan Pavlović.
saznaj više...
Građani Bara i Sječa postigli dogovor s vlastima  danas mehanizacija u koritu rijeke Tinje
13 Aug 2014
Građani Bara i Sječa postigli dogovor s vlastima  danas mehanizacija u koritu rijeke Tinje
Građani Bara i Sječa postigli dogovor s vlastima  danas mehanizacija u koritu rijeke Tinje
Grupa  nezadovoljnih građana srebreničkih naselja Sječe i Bare juče su ponovo na izlazu iz Srebrenika u blizini Koprića mosta blokirali regionalni put Srebrenik-Gračanica.  Ponovnom blokadom ove frekventne saobraćajnice željeli su izraziti nezadovoljstvo zbog katastrofalnih poplava, ali, kako ističu, i zbog neadekvatnih mjera nadležnih organa vlasti na prevenciji poplava.  Okupljeni građani ponovo su iznijeli i zahtjev da se hitno organizuju radovi na produbljivanju korita rijeke Tinje i izgradnji betonskog odbrambenog zida od naselja Kiseljak pa nizvodno do iza naselja Bare.  Okupljenim građanima obratili su se Samir Muratović, privremeni vršilac dužnosti općinskog načelnika i Bajro Imširović, načelnik Općinskog štaba civilne zaštite Srebrenik. Kako je istakao Muratović dogovoreno je da već narednog dana mehanizacija uđe u korito rijeke Tinje i započne hitne interventne radove na uklanjanju naslaga šljunka i ostalih nanosa koji ometaju normalan protok vode. Od Agencije za vode, u čijoj je isključivoj nadležnosti rijeka Tinja, u naredna dva dana se očekuje analiza stanja nasipa, kao i odgovor na pitanje kada će se izvršiti trajna sanacija, uz napomenu da su građani opravdano nezadovoljni zbog spore ili nikakve reakcije nadležnih federalnih institucija u čijoj je nadležnosti rijeka Tinja. Muratović je, takođe, istakao, da od predstavnika građana ima usmeno obećanje da protesta narednih dana neće biti, naravno, ukoliko se već ujutro građevinske mašine angažuju na sanaciji korita. Nakon što je postignuto kompromisno rješenje, okupljeni građani su se razišli, tako da je nakon dvosatne blokade ponovo normaliziran saobraćaj na ovom regionalnom putnom pravcu.
saznaj više...
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 5 od 1341
Savez općina i gradova Federacije BiH
Savez općina i gradova Federacije BiH
Vlada Tuzlanskog kantona
Vlada Tuzlanskog kantona
Agencija za državnu službu FBiH
Agencija za državnu službu FBiH
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)
BiH Auto Moto Klub
Mladi.Info
Dany d.o.o. Srebrenik
Dany d.o.o. Srebrenik
sponzor stranice
Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik