Prva strana
Općinska uprava
Tenderi
O Srebreniku
Privreda
Kultura
Sport
Kontakt info
Linkovi - Veze
 
Elektronski registar
Delegacija općine Srebrenik učestvovala je na 4. Sarajevo Business Forumu Ispiši E-mail
17 May 2013
Naša delegacija sa uglednim biznismenima iz arapskih zemalja
Naša delegacija sa uglednim biznismenima iz arapskih zemalja
Dana 17.05.2013.godine, delegacija općine Srebrenik predvođena općinskim načelnikom Buljubašić Sanelom učestvovala je na 4. Sarajevo Business Forumu (SBF), gdje je predstavila nekoliko svojih ranijih projekata, kao i novi projekat "Akumulacija Bistrička rijeka sa mini hidrocentralom na planini Majevica“, kojim bi se dugoročno riješio problem snabdijevanja pitkom vodom svih stanovnika naše općine. Naša delegacija je dan ranije   prisustvovala  svečanoj večeri u hotelu Bristol u Sarajevu, gdje je domaćin svim učesnicima SBF bio član predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović. Bila je to izuzetna prilika za ponovni susret sa delegacijom Saudijskog Fonda za razvoj iz Rijada, kao i sa ambasadorom Kraljevine Saudijske Arabije u BiH, ekselencijom Mohammed Althakafijem, kao i sa drugim važnim i uticajnim biznismenima iz Saudijske Arabije i Malezije. Saudijski ambasador Althakafi, kao i delegacija Saudijskog Fonda će u narednih desetak dana doći u zvaničnu posjetu našoj Općini i prisustvovati zvaničnoj
Jedan od predavača je bio bivši predsjednik R. Slovenije, Danilo Turk
Jedan od predavača je bio bivši predsjednik R. Slovenije, Danilo Turk
ceremoniji početka radova na izgradnji nove zgrade općine Srebrenik, koja se gradi iz sredstava zajma Saudijskog Fonda. Načelnik Biljubašić se danas sreo i sa nekoliko delegacija poslovnih ljudi iz Saudijske Arabije, Jordana i Malezije, kojima su predstavljeni privredni i turistički potencijali naše Općine i ovoga kraja Bosne i Hercegovine. Obraćanje i završnu riječ na današnjem dijelu SBF-a je imao ministar vanjskih poslova BiH, Zlatko Lagumdžija, koji se zahvalio svim prijateljima BiH iz domena biznisa i politike, istakavši prednosti i ljepote naše domovine; Netaknuta priroda, rudna bogatstva i resursi, vrijedni ljudi i stručni kadrovi, naši su dugoročni aduti za sigurna ulaganja i investicije u Bosnu i Hercegovinu. Obnovljivi izvori energije i proizvodnja zdrave hrane su dvije najinteresantnije oblasti za sigurne i profitabilne investicije. Da je općina Srebrenik i na ovom SBF imala uspješnu prezentaciju svojih potencijala i projekata, dokaz je i velika zainteresovanost potencijalnih ulagača, kao i već dogovorena posjeta privredne delegacije  iz Arapske Hašemitske Kraljevine Jordan, koja će 20.05.2013.godine doći u zvaničnu posjetu našoj općini. Biće to izuzetna prilika da se na licu mjesta razgovara o potencijalnim ulaganjima u razvoj poljoprivrede, proizvodnju hrane, podizanje zasada i plantaža voća, kao i još neke vrste dugoročnih ulaganja u proizvodne i prerađivačke kapacitete na području naše Općine. Načelnik Buljubašić se sreo i sa direktoromTurske agencije za saradnju i koordinaciju - TIKA, Dr. Oruč Zulkuf -om, koji je takođe obećao skori dolazak u posjetu općini Srebrenik, kako bi na licu mjesta razgovarali o saradnji naše Općine i ove izuzetno poznate turske investicione agencije. Utisci naše delegacije sa 4. SBF-a su više nego pozitivni, a konkretne ideje i projekti će, nadamo se, biti podržane od strane potencijalnih investitora, sa kojima je delegacija naše Općine razgovarala tokom ova dana u Sarajevu. Inače posebnu pažnju prisutnih na SBF-u su privukla predavanja Mahatir bin Mohammeda, ranijeg premijera Malezije, Ali Babacana, zamjenika premijera R. Turske, kao i ranijeg predsjednika R. Slovenije, Danilo Turka, koji su prenijeli svoja pozitivna iskustva i načine na koje su oni napravili ogromne iskorake u privrednom i društvenom napredku svojih zemalja u posljednjih desetak godina.
saznaj više...
U OŠ Tinja u Tinji održana tribina na temu Prevencija bolesti ovisnosti Ispiši E-mail
16 May 2013
Detalj sa tribine u OŠ Tinja
Detalj sa tribine u OŠ Tinja
Dana 16.05.2013.godine, sa početkom u 12,10 sati, u prostorijama OŠ Tinja u Tinji, održana je tribina na temu  „Prevencija bolesti ovisnosti“ koja je između ostalog realizovana u sklopu planiranih aktivnosti Multidisciplinarnog tima za prevenciju maloljetničkog prestupništva za područje općine Srebrenik. Gosti na tribini su pored velikog broja prisutnih učenika, roditelja i službenika Policijske stanice Srebrenik bili i predstavnici  i Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama  iz Smoluće. Uvodnu riječ na tribini dali su prosvjetni radnici  škole a skup je nastavljen izlaganjem ostalih učesnika tribine. Na tribini su pored problema sa narkomanijom, alkoholizmom i pušenjem pomenute i druge ovisnosti koje danas zaokupljaju pažnju  mladih kao što su ovisnost o kockanju-kladionicama, internetu i slično. Svi gosti su, svako iz svog ugla, upoznali prisutne  kako o zdravstvenom aspektu, načinima liječenja i odvikavanja od ovisnosti tako i o osnovnim odredbama Zakona koji tretitaju ovu oblast kao i načinima prevencije. Najviše pažnje izazvala je priča jednog od štićenika Centra iz Smoluće, koji je na poseban način prisutnima na tribini ispričao svoj put od sasvim običnog dječaka do uživaoca teških droga a danas se kao štićenik Centra nalazi u Smolućoj,  gdje je svoju potrebu za drogama zamijenio upražnjavanjem određenih radnih navika i sportskim aktivnostima. I ova tribina je bila još jedan dokaz da na ovim prostorima postoje pojedinci i grupe koje daju svoj doprinos u sveukupnoj borbi protiv negativnih pojava u društvu kao što je NARKOMANIJA i bolesti ovisnosti uopšte.
saznaj više...
Obilježen Dan Prve osnovne škole Srebrenik Ispiši E-mail
15 May 2013
Sa proslave Dana Prve OŠ Srebrenik
Sa proslave Dana Prve OŠ Srebrenik
Dana 15.05.2013. godine svečano je obilježen Dan Prve osnovne škole Srebrenik. Tim povodom u hodnicima škole održana je izložba najuspješnijih učeničkih radova, a centralni dio svečanosti  upriličen je u centralnom holu Prve osnovne škole, gdje je pred općinskim načelnikom Buljubašić Sanelom, brojnim roditeljima, učenicima, nastavnicima i drugim gostima, priređen prigodan kulturno umjetnički program. Direktorica Prve OŠ Srebrenik Almira Džanić je u prigodnom govoru predstavila školu te  podsjetila na brojne uspjehe koje je ovaj kolektiv postigao u ovoj školskoj godini, posebno naglasivši
Najbolji učenici Prve OŠ sa direktoricom Džanić Almirom
Najbolji učenici Prve OŠ sa direktoricom Džanić Almirom
uspjehe postignute na takmičenju iz matematike, engleskog jezika, historije, geografije, biologije, uspjehe u brojnim sportskim disciplinama..., nakon čega je podijelila nagrade najboljim učenicima ove škole kao i najboljim polaznicima Odjeljenja osnovne muzičke škole.
saznaj više...
Na pomolu rješenje za novu sanitarnu deponiju Ispiši E-mail
14 May 2013
Detalj sa vanredne sjednice OV-a Srebrenik
Detalj sa vanredne sjednice OV-a Srebrenik
Na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Srebrenik, koja je održana danas zbog problema sa odlaganjem otpada, usvojene su Odluke i Zaključci koji bi konačno mogli doprinijeti u iznalaženju nove lokacije sanitarne deponije, koja bi, po svemu sudeći, trebala biti na području MZ Seona. Novoformirana Komisija sastavljena od predstavnika svih političkih partija koje participiraju u Općinskom vijeću, te načelnika i njegovih saradnika, obavila je razgovore sa predstavnicima MZ-e Seona, a potom i izvršila anketiranje mještana Seone o izgradnji nove deponije, u kojoj se preko 80% mještana izjasnilo za sanitarnu deponiju na području Seone, uz dobijanje određenih benefita za ovu MZ-u. Nakon što je načelnik prihvatio zahtjeve iz Seone i predložio vijećnicima da ih usvoje, uz nekoliko minuta rasprave i dopune novim zaključcima, vijećnici su usvojili Odluku o davanju benefita MZ-i na čijem području će biti locirana sanitarna deponija te jednoglasno usvojili i Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sanitarne deponije komunalnog otpada na ovoj lokaciji, čime su stvorene sve pretpostavke da se započne sa realizacijom ovog projekta. Ono što je važno istaći ostavljena je mogućnost da se jave i druge MZ-e koje su spremne, uz ovakve ili slične benefite, da na svom području obezbijede kvalitetnu lokaciju buduće sanitarne deponije, kako bi se u budućnosti isključila mogućnost blokada pristupa deponiji iz raznoraznih razloga. Mještani MZ Seona su istakli uslov da deponija bude sanitarna i izgrađena po najvišim standardima. Bitan uslov je i da potpuno budu zaštićeni okolni vodovodi, da se svakodnevno sloj smeća prekriva zemljom, da se dezinfikuju točkovi kamiona nakon dovoza otpada, te da deponija može biti samo općinska a ne kantonalna. Mještani MZ Seone su tražili da u ovoj MZ-i budu prioritetno rješavani infrastrukturni problemi te je između ostalog istaknuto da se Seoni u ovoj godini obezbijedi priključak na vodovodnu mrežu sa besplatnim priključkom za sve mještane, da se proširi put Dedići-Seona, da se asfaltira put Seona-Rašljeva kako bi se spojila putna komunikacija sa Gračanicom, da se odmah po pokretanju deponije zaposle 3 NK radnika iz Seone, koji bi radili na zaštiti i očuvanju deponije, a kasnije, kada bi deponija trebala postati JP za prikupljanje, sortiranje i prodaju ekonomski isplativog otpada još 3 uposlenika sa VSS iz MZ Seona. Takođe je traženo da općina Srebrenik iz budžeta obezbijedi plaćanje potrošnje javne rasvjete u MZ Seona od 01.08.2013. godine, da se u 2014.godini izgradi kanalizaciona mreža na području MZ Seona... Uz to vijećnici su prihvatili i određene zaključke, koji se odnose na to da se odobrava načelniku općine Srebrenik Sanelu Buljubašiću da može započeti realizaciju ovog projekta, da će općina Srebrenik snositi sve troškove odvoza smeća na druge deponije dok se ne izgradi nova, što trenutno na dnevnoj osnovi košta oko 1170 KM, da načelnik može potpisati Ugovor o benefitima sa MZ Seona ili pak sa drugim MZ-a u slučaju potrebe, da se obaveže JKP „9. septembar“ da će ubuduće izdvajati po 1 KM od svih plaćenih računa na račun MZ Seona, što bi u ovom trenutku obuhvata i naplate računa iznosilo oko 6000 KM mjesečno, da će ovo preduzeće čim prije započeti sa selektivnim odlaganjem otpada, te da se utvrde zone obuhvata mjesnih zajednica na čijem će zemljištu biti izgrađena buduća deponija kako bi eventualno i druge mjesne zajednice, koje su u zoni obuhvata buduće deponije mogle eventualno dobiti određene benefite, te da realizacija ovog sporazuma započne 01.06.2013.godine. 
saznaj više...
Održan tradicionalni godišnji koncert polaznika Osnovne muzičke škole u Srebreniku Ispiši E-mail
14 May 2013
Zajednička fotografija učesnika koncerta
Zajednička fotografija učesnika koncerta
Dana 13.05.2013.godine u Kino sali Doma kulture u Srebreniku, polaznici Osnovne muzičke škole u Srebreniku su održali tradicionalni godišnji koncert. Radi o događaju koji se ponavlja već 6 godina, od kada je Osnovna muzička škola i formirana pri Prvoj OŠ Srebrenik, a oko 300 prisutnih roditelja i građana općine Srebrenik, su bili svjedoci  jednog kvalitetnog nastupa polaznika ove škole, koji su prethodno odabrani od strane svojih nastavnika. Najviše učenika je nastupilo na klaviru, izvođenjem brojnih Sonatina, Preludija, Etida…od najznačajnijih kompozitora klasične muzike,
Detalj sa koncerta
Detalj sa koncerta
ali su zapažen nastup imali i učenici koji sviraju harmoniku i gitaru. Koncert je počeo i završio izvrsnim nastupom hora, u sredini koncerta je nastupio  orkestar harmonikaša Osnovne muzičke škole, dok su vrijeme između popunili polaznici Osnovne muzičke škole od prvog do šestog razreda. Iako je ogromna većina polaznika prikazala zavidan nivo i kvalitetu sviranja na ova tri instrumenta, vrijedi istaći zapažen nastup Emine Emkić, koja ove godine završava Osnovnu muzičku školu i koja veoma kvalitetno izvodi i složene kompozicije predviđene za Srednju muzičku školu, tako da, ukoliko ista nastavi daljnje muzičko obrazovanje,
Oko 300 posjetilaca je pratilo koncert
Oko 300 posjetilaca je pratilo koncert
zagarantovana joj je svijetla muzička budućnost. Na osnovu viđenog potez menadžmenta kada je u Prvoj osnovnoj školi u Srebreniku, školske 2007/2008. g. formirana  Osnovna muzička škola je čisti pogodak, ali vrijedni i talentirani učenici te njihovi nastavnici kao i roditelji učenika, ipak zaslužuju najveće pohvale.
Učesnici godišnjeg koncerta
Učesnici godišnjeg koncerta
saznaj više...
<< Početak < Prethodna 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 406 - 414 od 1577
Savez općina i gradova Federacije BiH
Savez općina i gradova Federacije BiH
Vlada Tuzlanskog kantona
Vlada Tuzlanskog kantona
Agencija za državnu službu FBiH
Agencija za državnu službu FBiH
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)
BiH Auto Moto Klub
Mladi.Info
Dany d.o.o. Srebrenik
Dany d.o.o. Srebrenik
sponzor stranice
Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik