Prva strana
Općinska uprava
O Srebreniku
Privreda
Kultura
Sport
Kontakt info
Linkovi - Veze
 
Elektronski registar
Obavijest o provođenju ankete o radnoj snazi na području općine Srebrenik Ispiši E-mail
29 Mar 2013
ImagePoštovani građani općine Srebrenik, dopisom, dobijenim od strane direktorice Federalnog Zavoda za statistiku Sarajevo Bajramović Hidajete, smo obaviješteni da će se u periodu od 15. do 28. aprila 2013.godine, u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH, na teritoriji naše općine provesti anketa o radnoj snazi. Anketiranje domaćinstava na terenu će obavljati anketari ovlašteni od strane Federalnog Zavoda za statistiku Sarajevo. Anketa o radnoj snazi se provodi u uzorkom izabranim domaćinstvima na području naše općine i osnovni cilj ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji. Prikupljeni podaci iz ankete su povjerljivi i isti će se u skladu sa odredbama Zakona o statistici Federacije BiH (Sl. novine FBiH br. 63/03 i 9/09) koristiti isključivo u statističke svrhe. Osim obavještavanja o navedenoj aktivnosti, koristimo priliku da Vas zamolimo za puno razumijevanje i da date podršku anketarima u provođenju iste.
saznaj više...
Budžet Općine Srebrenik za 2013.g. iznosi 10.775.000 KM Ispiši E-mail
28 Mar 2013
Detalj sa 5. sjednice OV-a Srebrenik
Detalj sa 5. sjednice OV-a Srebrenik
Na, danas održanoj, 5. sjednici Općinskog vijeća Srebrenik usvojen je budžet Općine za 2013. godinu i to u iznosu od 10.775.000 KM. Na gotovo na svim budžetskim pozicijama došlo je do umanjenja od 5% u odnosu na prethodnu godinu, s obzirom da je prošla godina okončana u deficitu od 2,5 miliona KM, koji će se namirivati u narednih pet godina, a u ovoj godini za njegovo „pokrivanje“ izdvojiti će se 300.000 KM. Skidanjem s Dnevnog reda tačke o osnivanju novog Javnog preduzeća koje bi brinulo o toplifikaciji, parkinzima i javnoj rasvjeti, a posebno tačke o izgradnji nove komunalne deponije u Potpeću, činilo se kako neće biti rasprave o komunalnoj deponiji. No međutim, Informacija o problematici deponovanja komunalnog otpada izazvala je najveću raspravu, gdje je istaknuto kako se deponija u Babunovićima zatvara krajem aprila i da se do tada mora iznaći rješenje. Tako je zadužen Nadzorni odbor JKP „9. septembar“  da sagleda sve mogućnosti kako i na koji način bi se odvozio otpad na druge općine (Tuzla, Zenica ili Bijeljina) a paralelno s tim da načelnik Općine sa službama te kolegijem Općinskog vijeća predloži nove lokacije na području općine Srebrenik. Prihvaćen je i Program izgradnje infrastrukture na području općine Srebrenik za 2013.godinu, gdje je planirano investiranje 2,8 miliona KM i to najviše u kapitalna ulaganja, koja se odnose na toplifikaciju centra grada odnosno vodosnadbijevanje Dubokog Potoka, Tinje i Podorašja. Usvojen je i Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2013.godinu u iznosu od 2.354.000 KM, kao i izmjena i dopuna odluke o komunalnim taksama. U nacrtu su usvojeni i zoning planovi o poslovnim zonama u Špionici, a do konačnog usvajanja vjerovatno će pretrpjeti i određene izmjene, što će privrednim subjektima omogućiti bolje preduslove za razvoj privrede na našem općinskom području. Prihvaćen je i Izvještaj o procijenjenim štetama od prirodnih i drugih nesreća u 2012.  godini u iznosu od 556.432 KM, od čega je čak 415.857 KM pričinjeno na poljoprivrednim dobrima. Također, u nacrtu je usvojena i odluka o dimnjačarskog djelatnosti, gdje su predviđene i visoke novčane kazne, kako za pravna tako i za fizička lica, u slučaju neprovođenja  ove odluke.
saznaj više...
U OŠ Tinja obilježeni 22. mart, Dan voda te 26. mart, Dan podrške oboljelima od epilepsije Ispiši E-mail
26 Mar 2013
Obilježavanje Dana voda u OŠ Tinja
Obilježavanje Dana voda u OŠ Tinja
Kroz nekoliko aktivnosti koje su učenici i nastavnici JU OŠ „Tinja“ u Tinji organizovali 22. marta, na Dan voda, naglašena je vrijednost vode za biljke, životinje i ljude, nemogućnost opstanka bez nje, kao i sve veća nebriga i zloupotreba ovog blaga upravo od strane ljudi. U prvoj smjeni je  nekoliko minuta prvog časa posvećeno čitanju pripremljenog teksta o vrijednosti vode za život dok su članovi ekološke i novinarske sekcije svoje oglasne ploče posvetili ovoj tematici. Poslijepodne je Aktiv razredne nastave zajedno sa svojim učenicima
Purple day je obilježio menadžment i nastavnici...
Purple day je obilježio menadžment i nastavnici...
pripremio priredbu, na kojoj su najmlađi na različite načine istakli značaj vode. Vrijedno spomena je da je danas obilježen i „Purple day“, 26. mart  -  Dan podrške oboljelima od epilepsije te je na taj način iz ove škole odaslana i poruka podrške  osobama oboljelim od epilepsije. Poruka je poslana putem ljubičastih mašnica, koje su ovaj dan u školi nosili učenici, nastavnici, menadžment škole, pomoćno osoblje i kuharice. Jedna učenica je pripremila prigodan referat o epilepsiji koji je pročitan u svakom odjeljenju ove škole.
...kao i  učenici OŠ Tinja
...kao i učenici OŠ Tinja
saznaj više...
Svjetski dan voda obilježen i u OŠ Rapatnica Ispiši E-mail
26 Mar 2013
Učenici OŠ Rapatnica su čistili korito Slanjanske rijeke
Učenici OŠ Rapatnica su čistili korito Slanjanske rijeke
Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta. Na svjetski dan voda upozorava se na probleme vezane za vodu i vodne resurse. Prema podacima UN-a više od milijardu ljudi na zemlji nema pristup zdravoj vodi, a taj problem će u budućnosti biti još izraženiji, te da bi se još više istaknulo značenje brige o vodi, razdoblje od 2005 – 2015 g. proglašeno je desetljećem voda pod sloganom „Voda za život“. Ove godine se svjetski dan voda obilježava pod sloganom „Gospodarenje otpadnim vodama“. Uposlenici i učenici JU Osnovna škola Rapatnica,
Detalj sa akcije
Detalj sa akcije
na čelu sa direktorom Muhedinović Zehrudinom, su se priključili obilježavanju ovog značajnog datuma te su očistili obalu i korito  Slanjanske rijeke od krutog otpada te uredili okoliš obrezivanjem drveća. Kako je istaknuto na akciji cilj je podizanje nivoa svijesti o važnosti voda i pokušaj poticaja da se svi građani aktivno uključe u očuvanje vodenih bogatstava, jer bez vode nema života.

Učenici OŠ Rapatnica su čistili korito Slanjanske rijeke
Učenici OŠ Rapatnica su čistili korito Slanjanske rijeke

 

saznaj više...
Najava 5. sjednice Općinskog vijeća Srebrenik Ispiši E-mail
22 Mar 2013
ImageU četvrtak 28.03.2013.godine, u Plavoj sali Doma kulture, s početkom u 09,00 sati, održati će se 5. sjednica Općinskog vijeća (OV) Srebrenik. Na dnevnom redu bi se trebalo naći 18. tačaka kako slijedi: 1) Odgovori na vijećnička pitanja, vijećnička pitanja i incijative, 2) Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Srebrenik za 2012. godinu, 3) Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna budžeta općine Srebrenik za 2012. godinu, 4) Razmatranje Prijedloga Odluke o pokriću viška rashoda nad prihodima (deficita) iskazanog u budžetu općine Srebrenik za 2012. godinu, 5) Razmatranje Izvještaja o izvršenom popisu sredstava, izvora sredstava, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2012.godine-budžeta općine Srebrenik, 6) Razmatranje Prijedloga Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu, 7) Razmatranje Prijedloga Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2013. godinu, 8) Razmatranje Prijedloga Programa izgradnje infrastrukture na području općine Srebrenik u 2013.godini, 9) Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju deponije komunalnog otpada, 10) Razmatranje Informacije o problematici deponovanja komunalnog otpada na području općine Srebrenik, 11) Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, 12) Razmatranje Prijedloga Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2013.godini, 13) Razmatranje Nacrta Odluke o usvajanju Zoning plana Poslovne zone „Špionica 1“, 14) Razmatranje Nacrta Odluke o provođenju Zoning plana Poslovne zone „Špionica 1“, 15) Razmatranje Nacrt Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti, 16) Razmatranje Nacrta Odluke o osnivanju Javnog Komunalnog preduzeća (JKP  za obavljanje djelatnosti snadbijevanja toplotnom energijom, Upravljanje parkinzima, održavanje javne rasvjete, izrada vertikalne i horizontalne signalizacije, upravljanje Autobuskom stanicom, održavanje zgrada itd.), 17) Razmatranje Konačnog izvještaja o procijenjenim štetama od prirodnih i drugih nesreća (od požara, mraza, leda, olujnog nevremena i suše u toku 2012.godine) i 18) Razmatranje Prijedloga Zaključka za davanje saglasnosti Jahić Mehmedaliji sin Murteza iz Srebrenika, za otuđenje nedovršenog stambenog objekta – kuće.
saznaj više...
<< Početak < Prethodna 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 406 - 414 od 1522
Savez općina i gradova Federacije BiH
Savez općina i gradova Federacije BiH
Vlada Tuzlanskog kantona
Vlada Tuzlanskog kantona
Agencija za državnu službu FBiH
Agencija za državnu službu FBiH
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)
BiH Auto Moto Klub
Mladi.Info
Dany d.o.o. Srebrenik
Dany d.o.o. Srebrenik
sponzor stranice
Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik