Prva strana
Općinska uprava
Tenderi
O Srebreniku
Privreda
Kultura
Sport
Kontakt info
Linkovi - Veze
 
Elektronski registar
Obavijest iz PS Srebrenik o maloljetničkom alkoholizmu Ispiši E-mail
07 Jun 2009
Alkoholizam mladih je sve veći problem
Alkoholizam mladih je sve veći problem
U programu borbe protiv maloljetničke delikvencije, kao društveno negativne pojave, za područje Tuzlanskog kantona, sačinjenom od strane Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a, objedinjeno je i sinhronizovano djelovanje svih nadležnih službi, institucija i pojedinaca. U okviru programa indicirana su društveno neprihvatljiva ponašanja maloljetnih lica, a jedno od izraženijih je masovno konzumiranje alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima i prodavnicama, što za posljedicu ima vršenje nasilja, narušavanje javnog reda i mira u raznim oblicima, kako u samim ugostiteljskim objektima, ulicama, sportskim manifestacijama i dr., kao i vršenje krivičnih djela. Represivno djelovanje policije i drugih državnih institucija na suzbijanju prodaje i služenja alkolnih pića maloljetnim licima, kao i sprečavanju konzumiranja alkoholnih pića od strane maloljetnih osoba, regulisano je Krivičnim zakonom F BiH, Zakonom o javnom redu i miru TK-a i Odlukom o javnom redu i miru općine Srebrenik, u kojima se propisuju vrsta i obilježje krivičnih djela i prekršaja, kao i sankcije za iste, kako slijedi:

 

1. ČLAN 219 KZ FBiH" ZAPUŠTANJE ILI ZLOSTAVLJANJE DJETETA ILI   MALOLJETNIKA "  
(Roditelj, usvojitelj, staratelj ili druga osoba koja grubo zanemaruje svoje funkcije zbrinjavanja ili odgoja djeteta ili maloljetnika, kaznit će se kaznom zatvora od 3 mjeseca do 3 godine)  
2. ČLAN 237 KZ FBiH  " SLUŽENJE ALKOHOLNIH PIĆA MLAĐIM MALOLJETNICIMA"  
(Ko u ugostiteljskom objektu ili drugom objektu u kojem se prodaju alkoholna pića posluži maloljetnika koji nije navršio 16 godina života žestokim alkoholnim pićem ili ga posluži drugim alkoholnim pićem u količinama koje mogu izazvati pijanstvo maloljetnika, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 6 mjeseci).  
3. ČLAN 3. TAČKA 13 i 15 ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU TK-a  
 (-Ko daje alkoholna pića pijanom licu, duševno bolesnom licu ili licu zaostalog duševnog razvoja ili  ko konzumirajući alkohol dovede sebe u pijano stanje usljed koga dolazi do narušavanja  javnog reda i mira, kaznit će se novčanom kaznom od 100 KM do 1.000 KM).  
4. ČLAN 9 ODLUKE O JAVNOM REDU I MIRU OPĆINE SREBRENIK  
 (U prodavnicama i drugim objektima, kao i na drugim javnim mjestima na kojima se vrši prodaja i točenje alkoholnih pića, zabranjeno je prodavati ili točiti ista licima ispod 18 godina starosti). Ko počini navedeni prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 50 KM do 400 KM.   Vlasnici ugostiteljskih i drugih objekata koji se bave prodajom alkoholnih pića dužni su da upoznaju svoje zaposlenike sa ovom obavijesti, radi sprečavanja vršenja navedenih krivičnih djela i prekršaja. Službenici policijske stanice Srebrenik će u narednom periodu kontinuirano vršiti kontrolu poštivanja navedenih propisa, te će u skladu sa zakonskim odredbama protiv počinioca krivičnih djela ili prekršaja preduzimati zakonom propisane mjere i radnje.

 

< Prošli   Sljedeći >
Savez općina i gradova Federacije BiH
Savez općina i gradova Federacije BiH
Vlada Tuzlanskog kantona
Vlada Tuzlanskog kantona
Agencija za državnu službu FBiH
Agencija za državnu službu FBiH
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)
BiH Auto Moto Klub
Mladi.Info
Dany d.o.o. Srebrenik
Dany d.o.o. Srebrenik
sponzor stranice
Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik