Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za opću upravu i zajedničke poslove - Obrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2018. - 31.12.2018. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2018. – 31.12.2018. GODINE

po direktnom sporazumu

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje

 

1.

Službene novine Tuzlanskog kantona za 2017. godinu / 22211100-3

Direktni sporazum/ int. Broj: 07-4705/17

Skupština Tuzlanskog kantona / ID broj: 4209418630001

300,00 KM

   

29.12.2017.

   Završeno

 

2.

Vulkanizerske usluge / 50112000-6

Direktni sporazum/ int. Broj: 07-4608/17

FAIP DOO Srebrenik / ID broj: 4209627470003

1.210,00 KM

   

15.01.2018.

 31.12.2018.g.  Ugovor završen 31.12.2018.g. u iznosu 435,95 KM

 

 

3.

Održavanje programa i podrška korisnicima programa za općinski matični ured Datanova za 2017. godinu / 48000000-8

Direktni sporazum/ int. Broj: 07-4651/17

ITINERIS DOO TUZLA / ID broj: 4209718600007

2.400,00 KM + PDV

   

11.01.2018.

 03.01.2019.

 

Ugovor završen 03.01.2019.g. u iznosu 2.808,00 KM sa PDV-om

 

4.

 

Službeni glasnik BiH i Službene novine FBiH / 22211100-3

Direktni sporazum/ int. broj: 07-4784/17

JP NIO SLUŽBENI LIST BIH / ID broj: 4200226120002

786,32 KM + PDV

   

15.01.2018.

  Završeno

 

 

 

5.

 

Održavanje softvera Eurobudžet sa uključenim modulima i održavanju programskog rješenja Komunalne naknade za 2018. godinu / 48000000-8

Direktni sporazum/ int. broj: 07-4612/17

JAPET DOO Sarajevo / ID broj: 4200222720005

2.400,00 KM + PDV

   

29.12.2017.

 12.12.2018.

 

Ugovor završen 12.12.2018.g. u iznosu 2.808,00 KM sa PDV-om

 

 

6.

 

Edukacija i eksterna podrška u procesu tranzicije sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015 / 79410000-1

Direktni sporazum/ int. broj: 07-4545/17

DOO "DQS BH - BHcert" Sarajevo / ID broj: 4200941330006

1.500,00 KM + PDV

   

29.12.2017.

 29.01.2018.

 

Ugovor završen 29.01.2018.g. u iznosu 1.755,00 KM sa PDV-om

 

7.

 

Tehnički pregled općinskih i vatrogasnih vozila / 71631200-2

Direktni sporazum/ int. broj: 07-4059-3/17

AGRAM d.d. / ID broj: 4272097340000

1.058,51 KM + PDV

   

09.01.2018.

 30.11.2018.g. Ugovor završen 30.11.2018.g. u iznosu 1.068,95 KM sa PDV-om

 

8.

 

Nabavka 2 registra propisa BiH / 22212100-0

Direktni sporazum/ int. broj: 07-4673/17

FINEKS / ID broj: 4200034640002

400,00 + PDV

   

03.01.2018.

  Završeno

 

9.

 

Certificiranje sistema upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015 / 79410000-1

Direktni sporazum/ int. broj: 07-4761/17

DOO "DQS BH - BHcert" Sarajevo / ID broj: 4200941330006

2.400,00 KM + PDV

   

24.01.2018.

   U toku

 

10.

 

Servisiranje 2 kopir aparata (Canon iR 6001N i Canon iR 3025 Ne) / 50000000-5

Direktni sporazum/ int. broj: 07-1823/18

MIT-ALEX DOO Tuzla / ID broj: 4209109500004

1.000,07 KM + PDV

   

10.05.2018.

 21.05.2018.

1.000,07 KM + PDV

Ugovor završen 21.05.2018.g. u iznosu 1.170,10 KM sa PDV-om

 

 

11.

 

Podešavanje, punjenje i puštanje u sistem instalacije klimatizacije u novoj zgradi administracije općine Srebrenik / 50000000-5

Direktni sporazum/ int. broj: 07-2005/18

REDPRIME DOO TUZLA/ ID broj: 4210009490000

200,00 + PDV

   

31.05.2018.

 17.06.2018

 

Ugovor završen 17.06.2018.g. u iznosu 234,00 KM sa PDV-om

 

12.

 

Javna nabavka tri zastave na jarbolima ispred zgrade općine / 35821000-5

Direktni sporazum/ int. broj: 07-1998/18

Krojački salon ZONIĆ Tuzla / ID broj: 4309031450000

420,00 + PDV

   

01.06.2018.

 11.06.2018

420,00 + PDV

Ugovor završen 11.06.2018.g. u iznosu 491,00 KM sa PDV-om

 

13

Izvođenje radova na sanaciji hidroinstalacije u prostorijama Službe civilne zaštite

/ 50700000-2

Direktni sporazum/ int. broj: 07-2117/18

JP Vodovod i Kanalizacija "Srebrenik" DD / ID broj: 4209127580007

194,85 + PDV

   

01.06.2018.

   Ugovor nije realizovan još uvijek je u toku

 

 

 

14.

 

Javna nabavka i ugradnja 2 (dva) optičko-dimna adresabilna detektora požara sa ugrađenim svjetlosnim indikatorom za signalizaciju alarma u zgradi organa uprave općine Srebrenik / 50711000-2

Direktni sporazum/ int. broj: 07-2174/18

HINELDOO Srebrenik / ID broj: 4209118910002

140,00 + PDV

   

06.06.2018.

 09.07.2018.

140,00 + PDV

Ugovor završen 09.07.2018.g. u iznosu 163,80 KM sa PDV-om

 

 

15.

 

Javna nabavka web stranice općine Srebrenik sa hostingom i održavanjem 24/7 u 2018. godini / 72267000-4

Direktni sporazum/ int. broj: 07-2001/18

FUTURA MULTIMEDIA DOO Tuzla / ID broj: 4209892890006

1025,64 + PDV

   

30.05.2018.

 15.11.2018.

1025,64 + PDV

Ugovor završen 15.11.2018.g. u iznosu 1.200,00 KM sa PDV-om

 

 

 

16.

 

Javna nabavka i aktivacija (upgrade) jednogodišnje licence za Firewall tipa FullGuard Bundle za SW UTM za 100 IP adresa (korisnika) / 72267000-4

Direktni sporazum/ int. broj: 07-1841/18

INFONET DOO Tuzla / ID broj: 4209144750005

3942,75 + PDV

   

30.05.2018.

 

 02.07.2018.

3942,75 + PDV

Ugovor završen 02.07.2018.g. u iznosu 4.613,00 KM sa PDV-om

 

 

 

17.

 

Javna nabavka i aktivacija (upgrade) jednogodišnje licence antivirusa Sophos UTM Endpoint Protection za 100 korisnika / 72267000-4

Direktni sporazum/ int. broj: 07-1840/18

INFONET DOO Tuzla / ID broj: 4209144750005

2993,36 + PDV

   

30.05.2018.

 

 02.07.2018.

2993,36 + PDV

Ugovor završen 02.07.2018.g. u iznosu 3.502,23 KM sa PDV-om

 

18.

 

Pregled i održavanje električnog lifta za 450 kg (6 stanica) / 50750000-7

Direktni sporazum/ int. broj: 07-2073/18

EURO LIFTING DOO Srebrenik / 4218240890003

780,00 + PDV

   

04.06.2018.

 03.01.2019.

780,00 KM + PDV

Ugovor završen 03.01.2019.g. u iznosu 912,60 KM sa PDV-om
19. Servisiranje i održavanje vatrogasnih aparata i hidrantske mreže u 2018. godini / 44482200-4 Direktni sporazum / int.broj: 07-2490/18 VATROGASNO DOO Srebrenik / ID broj: 4209661490005 310 KM         09.07.2018.

 04.10.2018.

310 KM

 Završeno
     20. Kontrola i ispitivanje vatrodojavnog sistema u 2018. godini Direktni sporazum / int.broj: 07-2491/18

Institut za zaštitu i projektovanje DOO Tuzla /       ID Broj:                4209193450009

390 + PDV         16.07.2018.       Završeno
21. Godišnje održavanje domene web stranice www.srebrenik.ba Direktni sporazum / int.broj: 07-3072/18 Univerzitet u Sarajevu- Univerzitetski tele-informatički centar UTIC Sarajevo  /        ID Broj:                4200494560007 25,64 + PDV         14.08.2018.   

 27.08.2018.

25,64 + PDV

 Završeno
22. Obavljanje usluga intervencija na sistemu grijanja / hlađenje u novoj zgradi administracije općine Srebrenik Direktni sporazum / int.broj: 07-3271/18 REDPRIME DOO TUZLA/ ID broj: 4210009490000 300,00 + PDV         28.08.2018.   

 05.09.2018.

300,00 + PDV

 Završeno
23. Izvođenje građevinskig radova u novoj zgradi admini-stracije općine Srebrenik

Direktni sporazum/ int-broj:

07-4499/18

"SO SKAM" Srebrenik

ID Broj:

4310253890006

370,00 + PDV     12.11.2018.g

 13.11.2018.

370,00 + PDV

 Završeno
24. Nabavka pečata i štambilja za potrebe administracije općine Srebrenik

Direktni sporazum/

int.broj 07-4735/18

 

"Printas" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209722620004

149,57 + PDV     20.11.2018.g

 20.12.2018.

149,57 + PDV

Završeno
25 Obavljanje usluga ispuštanja vode iz sistema hlađenja i grijanja

direktni sporazum/

int.broj

07-4809/18

"Redprime" d.o.o Tuzla

4210009490000

350,00+PDV     28.11.2018.g

 

350,00+PDV

 Završeno
26 Nabavka 2 prijemna štambilja za potrebe administracije općine srebrenik

direktni sporazum/

int.broj 07-4789/18

"Printas" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209722620004

85,47 KM + PDV     28.11.2018.g  20.12.2018.

85,47 + PDV

 Završeno
27 Nabavka auto guma za vozila organa uprave općine Srebrenik direktni sporazum/int.broj:07-4811/18

"Demis" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4210106930022

953,85 + PDV     03.12.2018.g

 12.12.2018.

953,85 + PDV

 Završeno
28 Servisiranje 1 kopir aparata direktni sporazum/ int.broj:07-4971/18

"Mit-Alex" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209109500004

475,00 KM + PDV     07.12.2018.g  17.12.2018.

475,00 + PDV

 Završeno
29 Servisiranje kopir aparata

direktni sporazum/

int.broj:07-5191/18

"Mit-Alex" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209109500004

229,95 + PDV     26.12.2018.g    

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba