Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije - Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2018. – 31.12.2018. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2018. – 31.12.2018. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

 

 

 

1.

 

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije puta Špionica-Ravnuše-zgrada štaba TO ("Austrougarski put") / 71220000-6

Konkurentski zahtjev broj: 07-4723/17

DOO EDI-ING Donji Vakuf / ID broj: 4236149360008

6.900,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti na način da će se 50% ugovorenog iznosa platiti po prijemu projektno-tehničke dokumentacije, a drugih 50% nakon završene revizije i ugradnji eventualnih primjedbi po izvršenoj reviziji i dostavljanja izvještaja o realizaciji ugovora od strane koordinatora projekta/ Rok za izradu Glavnog projekta je 60 dana od dana potpisivanja ugovora

   

12.03.2018.

 23.04.2019.

6900,00 KM+PDV

03.08.2018.

8.073,00 KM sa PDV-om

2.

 

 

Rekonstrukcija puta u Zubovom Brdu / 45233120-6

Otvoreni postupak broj: 07-4753/17

JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000

6.153,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti po okončanoj situaciji prihvaćenoj od strane nadzornog i ugovornog organa / Rok za završetak radova je 20 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

   

14.03.2018.

 21.05.2018.

6153,00KM+PDV

 30.04.2018.

7.198,43 KM sa PDV-om

 

 

3.

 

Izrada Glavnog projekta postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za potrošače u zoni II u Srebreniku / 71220000-6

Konkurentski zahtjev broj: 07-4722/17

URBIS CENTAR DOO Banja Luka / ID broj: 4403168840006

18.798,00 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti na način da će se 50% ugovorenog iznosa platiti po prijemu projektno-tehničke dokumentacije, a drugih 50% nakon završene revizije i ugradnji eventualnih primjedbi po izvršenoj reviziji i dostavljanja izvještaja o realizaciji ugovora od strane koordinatora projekta / Rok za izradu Glavnog projekta je 60 dana od dana potpisivanja ugovora

   

14.03.2018.

 01.02.2019.

18798,00 KM+PDV

 

 

 

4.

 

Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Ravnuše / 45232150-8

Otvoreni postupak broj: 07-323/18

HIDROMONT DOO Srebrenik / ID broj: 4209097810002

44.861,15 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa / Rok za završetak radova je 90 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao

   

09.04.2018.

 27.03.2019.

44861,15 KM+PDV

 28.12.2018.

 

52.487,55 KM sa PDV-om

 

5.

 

Izvođenje radova na popravci i održavanju cesta, mostova i nasipa na području općine Srebrenik za 2018 godinu / 45000000-7

Otvoreni postupak broj: 07-1692/18

JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000

85.344,40 KM + PDV / Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od završetka radova prihvaćenih od strane nadzornog i ugovornog organa po svakom ugovoru pojedinačno / Trajanje Okvirnog sporazuma: 21.06.2018. - 31.12.2018. godine

   

21.06.2018.

 31.12.2018.

85344,40 KM+PDV

 
6. Izvođenje radova na asfaltiranju sokaka u Ljenobudu /
45233120-6
Otvoreni postupak broj: 07-2242/18 JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000 61045,00 KM + PDV /Plaćanje izabranom ponuđaču odnosno podugovaraču će se vršiti po okončanoj situaciji prihvaćenoj od strane nadzornog i ugovorenog organa. 30% sredstava od vrijednosti okončane situacije će uplatiti MZ Ljenobud, a razliku će platiti općinski načelnik općine Srebrenik u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije.     16.07.2018.

 05.11.2018.

61045,00 KM+PDV

 14.09.2018.

71.422,65 KM sa PDV-om

7.

Izvođenje radova na asfaltiranju sokaka u Rapatnici "Sječe-Zulfina kuća"            45233120-6

Otvoreni postupak broj: 07-2228/18 JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000 51276,10 KM + PDV / Plaćanje izabranom ponuđaču odnosno podugovaraču će se vršiti po okončanoj situaciji prihvaćenoj od strane nadzornog i ugovorenog organa. 30% sredstava od vrijednosti okončane situacije će uplatiti MZ , a razliku će platiti općinski načelnik općine Srebrenik u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije.     16.07.2018.

 14.02.2019.

51276,10 KM+PDV

 03.10.2018. god.

59.992,90KM sa PDV-om

 

8. Izvođenje radova na asfaltiranju puta prema Benku NN Luka. Otvoreni postupak broj: 07-2347/18 JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000 61.050,06 KM + PDV/ Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču će se vršiti po okončanoj situaciji prihvaćenoj od strane nadzornog i ugovorenog organa i dostavljanja garancije za garantni rok. 30% sredstava od vrijednosti okončane situacije će uplatiti MZ odmah po prihvatanju okončane situacije a razliku do vrijednosti okončane situacije će platiti općinski načelnik.     30.07.2018.

 17.12.2018.

61050,06 KM+PDV

 
9. Izgradnja sportskog terena u Uroži. Otvoreni postupak broj: 07-2313/18 JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000 5125,00 KM + PDV/ Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču će se izvršiti u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije.     30.07.2018.

 17.12.2018.

5125,00 KM+PDV

 
10. Izvođenje radova na asfaltiranju dijela puta Kiseljak-Rapatnica Otvoreni postupak broj: 07-2292/18 JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000 59.779,17 KM + PDV/ Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču će se izvršiti u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok.     30.07.2018.

 19.04.2019.

59779,17 KM+PDV

 
11. Izvođenje radova na uvođenju izvorišta "ČESMA" u vodovodni sistem straža Otvoreni postupak broj: 07-2749/18 HIDROMONT DOO Srebrenik / ID broj: 4209097810002 34.150,50 KM + PDV/ Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču će se izvršiti u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa i dostavljanja garancije za garantni rok.     27.08.218.

 27.05.2019.

34150,50 KM+PDV

 28.12.2018.

 

39.995,73 KM sa PDV-om

12. Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji cesta za Lot -1 Izvođenje radova na asfaltiranju sokaka u Ibrićima Otvoreni postupak broj: 07-2835-1/18 JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000 27.312,00 KM + PDV / Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču će se izvršiti na način da će 20% vrijednosti izvršenih radova po ugovoru uplatiti MZ Ibrići po prihvatanju okončane situacije, a 80% će uplatiti ugovorni organ u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije.     10.09.2018.

 17.12.2018.

26805,41 KM+PDV

 

 
12. - a Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji  dionice cesta za Lot -2 Silaz sa magistralnog puta kod pumpe "Gasprom" MZ Srednja Špionica - MZ Cerik do granice sa općinom Gradačac Otvoreni postupak broj: 07-2835-2/18 JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000 119.649,20 KM + PDV / Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču će se izvršiti na način da će se 100.000 KM platiti u roku od 15 dana  od dana prihvatanja okončane situacije, a razliku u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije.     10.09.2018.

 14.02.2019.

119642,24 KM+PDV

 27.12.2018.

 

139.981,40

KM sa PDV-om

12. - b Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji  dionice cesta za Lot -3 Silaz sa magistralnog puta u Ormanici prema MZ Gornji Hrgovi Otvoreni postupak broj: 07-2835-3/18 JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000 51.268,62 KM + PDV / Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču će se izvršiti na način da će se 30.000 KM platiti  u roku od 15 dana  od dana prihvatanja okončane situacije, a razliku u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije.     10.09.2018  

 28.12.2018.

 

59.900,75 KM sa PDV-om

13. - a

Izvođenje radova na asfaltiranju, sanaciji i rekonstrukciji cesta na području općine Srebrenik.

"Lot 1 – izvođenje radova na sanaciji puta kroz Lušnicu"

Otvoreni postupak broj: 07-3019-1/18   JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000  42.712,80 KM + PDV / Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču će se izvršiti u roku od 30 dana, od dana prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa i dostavljanja garancije za garantni rok.     11.09.2018

 17.12.2018.

42712,79 KM+PDV

 15.11.2018.

 

49.973,95 KM sa PDV-om

13. - b

Izvođenje radova na asfaltiranju, sanaciji i rekonstrukciji cesta na području općine Srebrenik.

"Lot 2 – izvođenje radova na asfaltiranju puta Fidaci-Falešići"

Otvoreni postupak broj: 07-3020-2/18

JATA GROUP DOO Srebrenik / ID broj: 4209264220000 42.720,00 KM + PDV / Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču će se izvršiti u roku od 30 dana, od dana prihvatanja okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa i dostavljanja garancije za garantni rok.     11.09.2018

21.02.2019.

42669,81 KM+PDV

 

 
14. Izgradnja ulične rasvjete u Potpeću, naselje Blagići-Cvjetkovići otvoreni postupak broj:07-2986,3018/18

"ELVIK" d.o.o. Srebrenik

/IDbroj:

4209986870009

18.418,00+PDV/plaćanje po prihvatanju okončane situacije od strane nadzornog i ugovornog organa i dostavljanja garancije za garantni rok/rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/garantni rok 2 godine.     02.11.2018.godine

 04.02.2019.

18400,00 KM+PDV

 
15 Izgradnja sportskog terena u Seoni

otvoreni postupak

broj:07-4158/18

"Hidromont" d.o.o. Srebrenik

ID broj
4209097810002

5.981,00 KM + PDV/plaćanje u roku od 60 dana po dana prihvatanja okončane situacije/rok za izvođenje radova 30 kalendarskih dana od potpisivanja ugovora i uvođenja izvođača u posao/Rok za sve izvedene radove je 2 godine     03.12.2018.g

 13.02.2019.

5981,00 KM+PDV

 
16 Izrada Glavnog projekta kanalizacijske mreže sa priključkom na uređaj za prečišćavanje za poslovnu zonu Špionica i MZ špionica Donja Konkurenstki zahtjev broj:07-4709/18

"IBIS" d.o.o. Zavidovići

ID broj
4218141720007

6.380,00 KM + PDV/50% u roku od dana dostavljanja pro.teh.dokumentacije a 50a5 po ugradnji eventualnih primjedbi po izvršenoj reviziji/ rok za izradu Glavnog projekta 60 dana od dana potpisivanja ugovora     12.12.2018.g

 27.11.2019.

6380,00 KM+PDV

 

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba