Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice - Obrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2018. - 31.12.2018. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2018. – 31.12.2018. GODINE

po direktnom sporazumu

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje

 

1.

Časopis M-Kvadrat za 2018. godinu / 22211000-2

Direktni sporazum/ int. broj: 07-4630/17

SFERA DOO Mostar / ID broj: 4227609800002

100,00 KM + PDV

   

29.12.2017.

 Datum fakture 17.01.2018. godine

Ukupan iznos 117,00 KM sa PDV

 

 

2.

Nadzor nad izgradnjom EE javne ulične rasvjete po MZ / 71247000-1

Direktni sporazum/ int. broj: 07-4661/17

MAGNET DOO Brčko distrikt / ID broj: 4600208170009

3.930,00 KM + PDV

   

06.02.2018.

 Datum računa:

23.05.2018. god

4.598,10 KM sa PDV-om

 

 

3.

Izrada projekta izvedenog stanja opštine / 71220000-6

Direktni sporazum/ int. broj: 07-1657/18

ROADING DOO Gračanica / ID broj: 4209306750004

5.500,00 KM + PDV

   

03.05.2018.

Datum računa 16.11.2018. god.

Ukupan iznos 6.435,00 KM sa PDV

 

 

4.

 

Izrada izmjena i dopuna projekta za izgradnju kanalizacije na Bijelića Brdu i kanalizacije Ćehaje-Ježinac /

Direktni sporazum/ int. broj: 07-1655/18

Hidroinžinjering Gračanica

ID broj: 4309027000008

2.200,00 KM

   

03.05.2018.

Datum računa 31.05.2018.god.

Ukupan iznos 2.200,00 KM

 

 

5.

 

Usluge eksternog nadzora nad Izgradnjom ulice do zgrade “Cobra” / 79714000-2

Direktni sporazum/ int. broj: 07-1656/18

NNM INŽENJERING DOO Tuzla / ID broj: 4209881770009

1.950,00 KM + PDV

   

03.05.2018.

Datum računa 07.07.2018.god. Ukupan iznos 2.281,50 KM sa PDV  
6. Izrada projekta za izgradnju dijela ulice I. Cvike i Srebreničkog odreda Direktni sporazum/ int. broj: 07-2832/18 PLANINVEST DOO BRČKO / ID broj: 4600244640003 1.690,00 KM + PDV     31.07.2018.

Datum računa 09.10.2018. god Ukupan iznos 1.977,30 KM

 
7. Obavljanje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji EE javne ulične rasvjete u općini Srebrenik Direktni sporazum/ int. broj: 07-3021/18 NETZ-ELEKTRIK DOO / ID broj: 4210146300005 1100,00 KM + PDV     15.08.2018.    
                   
8. Obavljanje usluga izrade projekta za izgradnju dijela ulice Džemala ef. Čauševića sa spojem sa ulicom Hazima Fazlića Direktni sporazum/ int. broj: 07-3260/18 NNM INŽINJERING DOO TUZLA /ID broj:
4209881770009
1500,00 KM + PDV     07.09.2018.

 16.05.2019. 

1500 KM+PDV

 
9. Obavljanje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji EE javne ulične rasvjete u ul. Bosanskih branilaca općina Srebrenik Direktni sporazum/ int. broj: 07-3021-1/18 MAGNET DOO Brčko distrikt / ID broj: 4600208170009 360,00 KM + PDV     25.09.2018.    
10.

Obavljanje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji EE javne ulične rasvjete u Špionica Donja, Dedići, Lipje, Kurtići - Zahirovići, Ibrići, i dovršetak radova na fazi I EE na području općine Srebrenik

Direktni sporazum/ int. broj: 07-3021/18 NETZ-ELEKTRIK DOO / ID broj: 4210146300005 1000,00 KM + PDV     25.09.2018.

 

Datum računa:

28.12.2018. god

Ukupan iznos:

1.100,00 KM sa PDV-om

 
11. Obavljanje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji dijela ulice Džemala Bijedića Direktni sporazum/ int. broj: 07-3185/18 NNM INŽINJERING DOO TUZLA /ID broj:
4209881770009
1950,00 KM + PDV     09.10.2018.

 27.06.2019.

1950,00KM+Pdv

 
12. Obavljanje usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji toplovodnog kraka prema SPZ "Cobra" Srebrenik Direktni sporazum/ int. broj: 07-4082/18 PRIMUS GRADUS  DOO SREBRENIK /ID broj:
4209638080002
854,70 KM + PDV     16.10.2018.

 

Datum računa:

11.12.2018. god

Ukupna vrijednost:

1.000,00 KM sa PDV-om

 
                   

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba