Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za opću upravu i zajedničke poslove - Obrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2020. – 31.12.2020. GODINE

po direktnom sporazumu

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje

1.

 Usluge tehničkog pregleda za vatrogasna i putnička vozila u vlasništvu grada Srebrenik za 2020.godinu

761-8-2-101/19

07-3857/19

"Agram" d.d Ljubuški

ID broj

4272097340000

1228,30 + PDV

plaćanje nakon izvršenog tehničkog pregleda i prihvatanja računa od strane zaduženog lica za praćenje ugovora

    08.11.2019.g    
2  Održavanje električnog lifta u 2020.godini

761-8-2-115/19

07-4343/19

"Euro lifting" d.o.o. Srebrenik

ID broj

421824890003

780,00 KM + PDV

plaćanje u roku od 15 dana od dana dostavljanja računa i prihvatanja istog od lica zaduženog za praćenje ugovora

    03.12.2019.g    
3  Održavanje softvera "DataNova" za matične evidencije u 2020.godini

761-8-2-118/19

07-4307/19

"Itineris" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209718600007

2400,00 KM + PDV

plaćanje u mjesečnim ratama u iznosu od 200,00 KM

    06.12.2019.g    
4  Održavanje web stranice sa hostingom i održavanjem 24/7 u 2020.godini

761-8-2-117/19

07-4306/19

"Futura multimedija" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209892890006

1025,64 KM +PDV

plaćanje će se izvršiti u dvije jednake rate najkasnije do 15 u nakon prispijeća fakture

    02.12.2019.g

 06.08.2020.g.

600,00 KM sa PDV-om (plaćena II rata)

 06.08.2020. je realizovana kompletna nabavka u ukupnom iznosu od 1200,00 KM sa PDV-om.
 5  Godišnja pretplata na časopis "Računovodstvo i finansije" u 2020.godini

761-8-1-122/19

07-4513/19

FEB d.d. Sarajevo

ID broj

4200566060004

235,04 KM +PDV

plaćanje po ispostavljenom računu

    17.12.2019.g    
6  Godišnja pretplata na časopis "Poslovni konsultant" u 2020.godini

761-8-1-124/19

07-4514/19

"Finconsult" d.o.o. Tuzla

 

ID broj

4209808770009

200,00 KM + PDV

plaćanje po ispostvaljenom računu

    18.12.2019.g.    
7.  Obavljanje vulkanizerskih usluga i usluga pranja općinskih vozila

761-8-2-129/19

07-4467/19

"Faip" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209627470003

 510,00 KM

plaćanje u roku od 15 dana od dana obavljanje usluge

    24.12.2019.g    
8.  Nabavka Službenih novina TK

761-8-1-9/20

broj:4573/19

Skupština TK

ID broj

4209418630001

300,00 KM + PDV     22.12.2019.g    
9.  Nabavka Službenih novina FBiH i Službenog glasnika BiH

761-8-1-8/20

broj:07-4574/19

Službeni list BiH

ID broj

4200226120002

786,32 (nije PDV obveznik)     20.01.2020.g    
10.  Održavanje softvera eurobudžet sa uključenim modulima

761-8-2-10/20

 broj 07-4634/19

 

 "Japet" d.o.o. Sarajevo

ID broj

4200222720005

4800,00 + PDV     14.01.2020.g    
11.  Nabavka 2 Registra propisa u 2020 g.

761-8-1-13/20

074575/19

"Fineks" d.o.o. Sarajevo

ID broj

4200034640002

400,00 + PDV     29.01.2020.g    
12  servisiranje 1 kopir aparata i 1 skrenera

761-8-2-16/20

07-397/20

"Mit-alex" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209109500004

395,67 + PDV

plaćanje u roku od 30 ana po ispostavljanju računa

    05.02.2020.g    
13  Servisiranje 1 kopir aparata i 3 štampača

761-8-2-21/20

07-737/20

 "Mit-alex" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209109500004

 391,20 + PDV

plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa

    04.03.2020.g    
14. Servisiranje 1 kopir aparata i 2 štampača

761-8-2-22/20

07-980/20

 "Mit-alex" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209109500004

 331,52 + PDV

plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa

    25.03.2020.g    
15  Servisiranje 1 kopir aparata i 3 štampača 07-1274/20

"Mit-alex" d.o.o Tuzla

4209109500004

636,50 KM + PDV

plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa

    19.05.2020.g    
16.  Nabavka 4 zastave na jarbolima

761-8-1-31/20

07-1361/20

"Hidex" do.o. Sarajevo

ID broj

4200300890001

450,00 KM + PDV

plaćanje nakon isporuke robe i prihvatanja istog od strane lica zaduženog za praćenje

    09.06.2020.g    
15.  Nabavka i ugradnja klima uređaja u Općinskom sudu Srebrenik u 2020.g.

761-8-1-36/20

07-1502/20

"Ordagić" d.o.o. Srebrenik

Id broj

4209167960007

3.205,10 KM + PDV

Rok za isporuku klima uređaja 5 dana od dana zaključivanja ugovora/Plaćanje u roku od 15 dana od dana isporuke i ugradnje klčima uređaja

    15.06.2020.g

 14.08.2020. g.

3.749,97 KM sa PDV-om

 
16.  Održavanje računara i druge računarske opreme u 2020.g

761-8-2-39/20

07-1466/20

"Infonet" d.o.o.Tuzla

590,00 KM + PDv-e

/ usluga će se izvršiti u junu 2020 godine/ Plaćanje će se izvršiti nakon izvršene usluge

    18.06.2020.g    
17  Nadzorni audit sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015

761-8-2-42/20

07-1467/20

DQS BH BHCert d.o.o. Sarajevo

ID broj

4200941330006

1700,00 KM + PDV

izvršenje usluge krajem II i početkom III kvartala(plaćanje nakon dostavljanja izvještajka

    26.06.2020.g

 07.07.2020. g.

1.989,00 KM sa PDV-om

 

 
18.  Nabavka i aktivacija jednogodišnje licence antivirusa Sophos Endpoint Protektion standard

761-8-2-53/20

07-1679/20

"Infonet" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209144750005

2838,00 KM + PDV

 Plaćanje će se izvršiti nakon završene usluge i ispostavljanja računa/usluge će se obaviti u II i III kvartalu

    10.07.2020.g    
19.  Nabavka i aktivacija jednogorišnje licence za Firewall tipa Fullgaurd Bundle za ws UTM za 100 IP adresa

761-8-2-54/20

07-1678/20

"Infon et" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209144750005

3680,00 KM + PDV

 

Plaćanje će se izvršiti nakon izvršene usluge i ispostavljanja računa/usluga će se izvrššiti krajem II i početkom III kvartala

    10.07.2020.g    
20.  Održavanje mašinskih instalacija (klimatizacije) u organima uprave grada Srebrenik

761-8-2-63/20

07-1890/20

"ACH Servis" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4210289240003

975,00 + PDV

plaćanje nakon izvršene usluge i ispostavljanja računa/usluge će se vršiti tokom 2020.godine

    24.07.2020.g.    
21  Održavanje domene web stranice Srebrenik.ba

761-8-2-68/20

07-2573/20

Univerzitet u sarajevu

ID broj

4200494560007

25,64 KM + PDV

plaćanje avansno

    24.08.2020.g    
22  Servisiranje 1 kopir aparata i 2 štampača

761-8-2-67/20

07-2462/20

"Mit-alex" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209109500004

 

330,00 KM + PDV

 

 

    17.08.2020.g    
23  servisiranje 2 kopir aparata i 3 štampača

 761-8-2-73/20

07-2065/20

 

 "Mit-alex" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209109500004

 773,76 KM + PDV      31.08.2020.g    
24  servisiranje 2 kopir aparata i 3 štampača 07-3210/20

"Mit-alex" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209109500004

577,99 + PDV

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od ispostavljanja računa

    30.09.2020.g    
25.  servisiranje 1 kopir aparata i 2 štampača

761-8-2-87/20

073677/20

 "Mit alex" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209109500004

340,92 KM + PDV

 

plaćanje u roku od 30 dana od ispostavljanja račun

    30.10.2020.g    
26  Održavanje videonadzora, protuprovale i vatrodojave u 2020.godini

direktni sporazum

761-8-2-90/20

"ADM Electronics. d.o.o. Srebrenik

ID broj

4210248300000

1646,44 KM + PDV

Rok za izvršenje usluga 10 dana/ plaćanje nakon izvršene usluge i dostavljanja računa

    20.11.2020.g    
27  servisiranje 1 kopir aparata i 4 štampača

 direktni sporazum

761-8-2-95/20

 "Mit alex" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209109500004

 703,45 KM + PDV

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od ispostavljanja računa

     11.12.2020.g    
28  Nabavka auto guma

direktni sporazum

761-8-1-4/21

 "Demis" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4210106930006

1259,84 + PDV

plaćanje u roku od 30 dana nakon ispostavljanja guma

     28.12.2020.g    
29                  
30                  
31                  
32                  

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba