Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije - Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine

PĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01.2020. – 31.12.2020. GODINE

po Konkurentskom zahtjevu i Otvorenom postupku

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

1.

Izvođenje radova na održavanju puteva, mostova i nasipa u 2020.godini

 

otvoreni postupak

761-1-3-37-5-58/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

128.204,50 + PDV

rok važenja do 31.12.2020.g/plaćanje o roku od 60 danan po prihvatanju svakog pojedinačnog ugovora/

 

    24.07.2020.g.    
2.  Izvođenje radova na izgradnji poligona u Tinji Centar

otvoreni postupak

761-1-3-35-5-59/20

"Sančo" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209776710009

14.111,00 KM + PDV

rok za završetak radova je 45 dana od potpisivanja ugovora/ plaćanje u roku od 60 dana od prihvatanja okončane situacije/garantni rok za sve izvedene radove je 2 godine

    03.08.2020.g    
3.  Asfaltiranje puta prema česmi u Straži

 otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 53.417,00 KM + PDV

rok za završetak radova 60 dana/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

     24.07.20202.g    
4.  Rekonstrukcija puta kroz Tinju

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

34.184,20 KM + PDV

Rok za izvršenje radova 60 dana od potpisivanju ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/ garantni rok 2 godine

     24.07.2020.g    
5.  Asfaltiranje puta pored džamije u Tinji Gornjoj, sokak Džafići

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

14.956,50 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanje ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/ garantni rok 2 godine

     24.07.2020.g    
6.  Asfaltiranje puta Cvjetkovići-Blagići

otvoreni postuipak

761-1-3-30-5-60/20

 

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

9.401,50 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje /plaćanje nakon privatanja okončane istuacije

    24.07.2020.g    
7.  Asfaltiranje puta Duboki Potok III (Faza I)

 otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 42.732,00 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

     24.07.2020.g    
8.  Asfaltiran je puta pored džamije u Lipju

 otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 34.187,00 KM + PDV

rok za završetak radova je 60 dana od dana uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

     24.07.2020.g    
9.  Asfaltiranje puta Aletići u cagama

 otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

8.546,50 KM + PDV

rok za završetak radova je 60 dana od potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

     24.07.2020.g    
10.  Asfaltiranje puta Duboki Potok-Cage

 otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 25.635,10 KM + PDV

rok za izvođenje radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihv atanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

     24.07.2020.g    
11  Asfaltiranje puta prema Drenovcu

 otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 

 25.640,60 KM + PDV

rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

     24.07.2020.g    
12  Asfaltiranje platoa ispred spomenika u Špionici

 otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 32.478,50 KM + PDV

rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

     24.07.2020.g    
13  Asfaltiranja sokaka u Huremima-prodavnica Čauševići Faza I

 otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

4209264220000

 26.495,50 KM + PDV

rok za izvođenje radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon privtavanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
14.  Sanacija mosta i puta za Salihbašiće

 otvoreni postupak

761-1-330-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 16.957,00 KM

Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
15.  Asfaltiranje puta prema Skopljacima

 okvirni sporazum

761-1-3-30-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

30.769,20 KM + PDv

Rok za izvođenje radova 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije

    24.07.2020.g    
16  Asfaltiranje puta dom Hodžići-Hrvati faza II

 otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

 "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 64.614,75 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
17 Asfaltiranje puta Kiseljak-Rapatnica

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

69.652,50 KM+ PDV

Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
18 Asfaltiranje puta u čekanićima sokak Hodžići

otvoreni postupak

 

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

57.264,50 KM + PDv

Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
19 Asfaltiranje Kosnog puta Ćehaje-ježinac

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

30.769,00 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane istuacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
20 Asfaltiranje sokaka u Ćojluku

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

22.648,00 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
21 Izrada priključne trake kod Tempoplasta u Ćehajama

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

78.461,50 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
22 Asfaltiranje puta u Čekanićima sokak Mešanovići

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

28.202,50 KM + PDV

rok za završetak raova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
23 Rekonstrukcija puta od kuće Hase Sarajlića do raskrsnice u Brdima

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

85.466,30 KM + PDV

rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
24 Rekonstrukcija glavnog puta semafori-Gornji Srebrenik

otvoerni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

25.635,10 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane istuacije/ garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
25 Sanacija glavnog puta kroz Donji Srebrenik

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

42.729,00 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
26 Asfaltiranje puta od skretanja sa magistralne ceste prema prečistaču

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

13.673,00 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
27 Asfaltiranje ulice srebreničkog odreda u Srebreniku

otvoreni postupak

761-1-3-30-5-60/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

25.639,50 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije/garantni rok 2 godine

    24.07.2020.g    
 28 Izgradnja kanalizacijske mreže sa priključkom na uređaj za prečišćavanje u industrijskoj zoni MZ Špionica i MZ Špionica Donja - faza I

otvoreni postupak

761-1-3-48-5-63/20

 

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

264.999,03 KM + PDV

Rok za završetak radova 60' dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje nakon prihvatanja okončane istuacije/garantni rok za sve izvedene radove je 2 godine

    24.08.2020.g    
29 Izvođenje radova na izgradnji anaerobnog uređaja za tretman fekalnih otpadnih voda u naselju Brezje

otvoreni postupak

761-1-3-46-5-62/20

"ITK Musić" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209163110009

277.064,59 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora/ plaćanje će se vršiti 50% nakon završetka radova 25% naon prihvatanja okončane situacije a 25% nakon godtavljanja garancije za garantni rok /garantni rok za sve izvedene radove je 2 godine

    11.08.2020.g    
 30 Izvođenje radova na izgradnji rezervoara za vodu u Gornjim Moranjcima

otvoreni postupak

761-1-3-45-3-72/20

"Asilting" d.o.o. Gradačac

ID broj

4209949080006

 85526,00 KM + PDV

Rok za završetak radova je 45 kalendarskih dana/plaćanje 50% vrijednosti okončane situacije u roku od 30 dana a ostatak u roku od 60 dana

    09.09.2020.g    
 31  Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Kuge-Like

 otvoreni postupak

761-1-3-65-5-81/20

"Hidromont" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209097810002

145.850,00 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od dana uvođenja u posao/50/ nakon prihvatanja okončane situacija i 50% u roku od 30 dana od prihvatanja okončane situacije/garantni rok za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
32 Hidrogeološke istrage bunara BGD-11 i BGD-12 rudnika "Mramor"

otvoreni postupak

761-1-3-71-5-85/20

"RUD-PROM" d.o.o. Tuzla

IG broj

4210138030007

39.738,00 KM + PDV

ukupan rok za realizaciju je 3,5 mjeseci od potpisivanja ugovora/plaćanje 50% nakon dostavljanja revidovanog eleborata a 50% nakon nakon završetka radova i dostavljanja garancije za garantni rok

    20.10.2020.g    
33 Izvođenje radova na asfaltiranju puta Behrami-Šahmeri

otvoren i postupak

761-1-3-77-5-84/20

""Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

34.187,90 + PDV-e

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/ plaćanje 50% nakon izvršenih radova a 50% u roku od 60 dana /garantni rok 2 godine

    28.10.2020.g    
34 Rekonstrukcija pomoćnog objekta na poligonu u Špionici

otvoreni postupak

761-1-3-78-5-83/20

"Gromeks" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209336740003

15.650,00 KM + PDV

rok za završetak radova je 45 dana/ plaćanje  50% u roku od 30 dana od završetak radova a 50% u roku od 60 dana od prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok/ garantni rok 2 godine¸¸

    02.11.2020.g    
35 Izgradnja pratećih objekata na poligonu u Uroži

otvoreni postupak

761-1-3-78-5-83/20

"Gromeks" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209336740003

17.041.00 KM + PDV

 Rok za završetak radova je 45 dana/ plaćanje 50% u roku od 30 dana od dana završetka radova a 50% u roku od 60 dana nakon dostavljanja okončane situacije i dostavljhanja garancije/ garantni rok 2 godine

    02.11.2020.g    
36 Asfaltiranje puta Centar-Katoličko groblje Drapnići

otvorni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 85.460,50 KM + PDV

Rok za izvođenje radova 35 kalendarskih dana/plaćanje će se izvršiti na način: 20 % izvršenih radova  odmah po prihvatanju okončane situacije, 50 % preostalog iznosa u roku od 30 dana od prihvatanja okončane istuacije i 50% u roku od 60 dana/ Garantni rok za sve izvedene radove je 2 godine

    14.10.2020.g    
37 Asfaltiranmje puta MZ Zahirovići (sokak pored čitaonice)

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 22.647,70 KM + PDV

rok izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/ 30 % oizvršenih radova odmah po prihvatanju okončane situacije, 50% preostalog iznosa u roku od 30 dana , a 50% u roku od 60 dana od prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok/rok za sve izvršene radovae je 2 godine

     14.10.2020.g    
38 Asfaltiranje puta MZ Zahirovići (sokak pored džamije)

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 20.974,50 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje 30% izvedenih radova odmah nakon prihvatanja okončane istuacije, 50% preostalog iznosa u roku od 30 dana a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
39 Asfaltiranje puta Crveno Brdo

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 42.732,00 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje  50%  u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
40 Asfaltiranje puta u Tinji Gornjoj - put Zukići - Previle

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 44.441,50 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje 20% izvedenih radova odmah nakon prihvatanja okončane istuacije, 50% preostalog iznosa u roku od 30 dana a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
41 Asfaltiranje puta u MZ Previle -sokak Hodžići

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 32.325,00 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje 20% izvedenih radova odmah nakon prihvatanja okončane istuacije, 50% preostalog iznosa u roku od 30 dana a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
42 Asfaltiranje puta prema željezničkoj stanici u Dubokom Potoku

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 18.517,50 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje  50%  u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
43 Asfaltiranje puta u naselju Cage (sokak Kamenjak)

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

43.584,50 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje  50%  u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
44 Rekonstrukcija puta Bjelave-Kuge Faza II

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 53.754,50 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje  50%  u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
45 Asfaltiranje puta od mag.puta M 1.8 - kamenolom Radići faza I

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

42.729,00 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje  50% izvedenih radova  u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
46 Asfaltiranje puta u D.Špionici sokak od kuće Mujaković Ibrahima do kuce Hasić Avde

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

15.728,00 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje  50% izvedenih radova  u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
47 Asfaltiranje puta Ahmići-Murati

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

36.890,00 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje  50% izvedenih radova  u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
48 Asfaltiranje puta Omerbašići-Murati

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

72.209,00 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje 11,83 % izvedenih radova odmah nakon prihvatanja okončane istuacije, 50% preostalog iznosa u roku od 30 dana a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
49 Asfaltiranje puta u Lušnici (Mehmedova kuća Litva)

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

34.176,60 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje 20% izvedenih radova odmah nakon prihvatanja okončane istuacije, 50% preostalog iznosa u roku od 30 dana a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
50 Asfaltiranje puta pored džamije u Luci

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebreni

ID broj

4209264220000

           
51 Asfaltiranje puta Fidaci-Falešići

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

28.000,00  KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje  50% izvedenih radova  u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
52 Asfaltiranje puta prema Salištima u Brnjičanima

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

33.752,00  KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje 30% izvedenih radova odmah nakon prihvatanja okončane istuacije, 50% preostalog iznosa u roku od 30 dana a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
53 Rekonstrukcija postojećeg puta kroz Brnjičane

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 20.974,50 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje 20% izvedenih radova odmah nakon prihvatanja okončane istuacije, 50% preostalog iznosa u roku od 30 dana a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
54 Rekonstrukcija postojećeg puta kroz Brnjičane

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 17.013,10 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje  50% izvedenih radova  u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
55 Rekonstrukcija puta Ćehaje - Mustafići

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

17.090,40 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje  50% izvedenih radova  u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
56 Asfaltiranje puta Seona-Rašljeva Faza I

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

68.363,50 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje  50% izvedenih radova  u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
57 Ulica Mehmeda Ramića Bamba

otvoreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 14.695,00 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje  50% izvedenih radova  u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
58 Izvođenje pripremnih radova na modernizaciji lokalnog puta-Austrougarski pu-D.Špionica-Mustafići-stara škola u D.Srebreniku-Ravnuše

otv oreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

25.625,20 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje  50% izvedenih radova  u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
 59  Asfaltiranje puta u MZ Seona

otv oreni postupak

761-1-3-74-5-87/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

 34.186,70 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana/plaćanje  50% izvedenih radova  u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok a 50% i roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

     14.10.2020.g    
60 Uvođenje bunara B 5 u sistem vodosnabdijevanja općine Srebrenik potisni voda od objekta 1 i 2 bunara B% A do objekta za vezu sa bunarima B-6 i B- 7

otvoreni postupak

761-1-3-82-5-96/20

Grupa ponuđača "Hirdomont"

ID broj

4209097810002

265.240,68 KM + PDV

Rok za završetak radova 60' dana od dana potpisivanja ugovora/plaćanje će se vršiti po privremenim situacijama do iznosua od 167.143,15 KM a odtatak u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije/garantni rok za sve izvedene radove je 2 godine

    04.12.2020.g    
61 Izvođenje radova na asfaltiranju puta u Oraminici magistralna cesta M 1.8 Gušte

otvoreni postupak

761-1-3-84-5-95/20

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

61.048,00 KM * PDV

Rok za izvođenje radova je 25 kalendarskih dana/plaćanje  30% izvedenih radova  nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok a 70% na način da će se 50% platiti u roku od 30 dana a 50% u roku  od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantnii rok/ Garancija za sve izvedene radove je 2 godine

    01.12.2020.g    
62 Izvođenje radova na izgradnji prristupnog mosta za Poslovnu zonu Tinja Gornja

otvoreni postupak

761-1-3-89-5-3/21

Konzorcij vodeći partner "Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

147.995,00 KM + PDV

Rok za završetak radova je 60 dana od potpisivanja ugovora/plaćanje nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok u iznosu od 127.000,00 Km a razlika sredstava u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije/ garantni rok za sve izvedene radove je 2 godine.

    08.01.2021.g    
63 Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda MZ Ćojluk

otvoreni postupak

761-1-3-85-5-5/21

"Hidromont" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209097810002

17.040 + PDV

Rok za izvođenje radova 45 kalendarskih dana od potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje 50% nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok a 50% na u roku od 30 dana od dana prihvatanja okončane situacije/garancija 2 godine

    11.01.2021.g    
64 Asfaltiranje puta pored džamije u Luci

otvoreni postupak

 761-1-3-74-5-1/21

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

15360,00 KM + PDV

Rok za završetak raova 35 kalendarskih dana/plaćanje 30 postoa vrijednosti će uplatiti MZ Luka odmah nakon prihvatanja okončane situacije, 50% u roku od 30 dana a razliku u roku od 60 dana od dana prihvatanja okončane situacije i dostavljan ja garancije za garantni rok /garancije 2 godine na sve izvedene radove

    19.11.2021.g    
65 Izvođenje radova na izgradnji poligona u Donjem Srebreniku

otvoreni postupak

761-1-3-88-5-7/21

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

16.350,00 KM + PDV

PRok za izvođenje radova 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje će se izvršiti po okončanoj situaciji u roku od 60 dana od prihvatanja iste i dostavljanja garancije za garantni rok/ garantni rok za sve izvedene radove je 2 godine

    12.01.2021.g    
66 Izvođenje radova na sanaciji klizišta u Gornjim Hrgovima

otvoreni postupak

761-1-3-75-5-8-/21

"Gramat" d.o.o. Gračanica

ID broj

4209099860007

186.534,00 KM + PDV

Rok za izvođenje radova je 35 kalendarskih dana od dana potptpisivanja ugovora i uvođenja u posao/ plaćanje na način da  100.000,00 KM nakon prihvatanja okončane situacije a razlika u roku od 30 dana nakon prihvatanja okončane situacije i dostavljanja garancije za garantni rok/garancija 2 godine

    15.01.2021.g    
67 Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Tinje u MZ Duboki Potok nizvodno od Ljenobudskog mosta-Faza I u dužini L=395m

otvoreni postupak

761-1-3-92-5-21/21

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

2000,00 KM + PDV

Rok za izvođenje radova 60 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje 50% vrijednosti ugovora nakon prihvatanja okončane situacije a 50% u roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije

    08.02.2021.g    
68 Čišćenje korita rijeke Tinje između Koproća mosta i Kiseljačkog mosta - Faza I uzvodno od Šerifovog mosta do profila P17 u dužini L=400m2

otvoreni postupak

761-1-3-92-5-21/21

"Jata group" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209264220000

5000,00 KM + PDV

Rok za izvođenje radova 60 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao/plaćanje 50% vrijednosti ugovora nakon prihvatanja okončane situacije a 50% u roku od 60 dana nakon prihvatanja okončane situacije
    08.02.2021.g    
69 Obavljanje usluga nadzora nad izvođenjem radova na uvođenju bunara B 5A u vodovodni sistem Srebrenik

Konkurentski zahtjev

761-7-2-102-3-105/20

"IBIS" d.o.o. Zavidovići

ID broj

4219141720007

1280,00 KM++ PDV

Rok za obavljanje usluga nadzora je vezan za rok izvođđenja radova na uvođenju bunara B 5A u vodovodni sistem SrebrenikPlaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana nakon završetka radova nad kojim se vrši nadzor/

    17.02.2021. g    
70 Obavljanje usluga nadzora nad izvođenjem radova kanalizacije Poslovna zona Špionica

Konkurentski zahtjev

761-7-2-102-3-105/20

"IBIS" d.o.o. Zavidovići

ID broj

4219141720007

1680,00 KM +  PDV

Rok za obavljanje usluga nadzora je vezan za rok izvođđenja radova na sanaciji klizišta Gornji Hrgov Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana nakon završetka radova nad kojim se vrši nadzor/

    17.02.2021. g    
71 Obavljanje usluga nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta Gornji Hrgovi

Konkurentski zahtjev

761-7-2-102-3-105/20

"IBIS" d.o.o. Zavidovići

ID broj

4219141720007

1120,00 KM +  PDV

Rok za obavljanje usluga nadzora je vezan za rok izvođđenja radova na izvođenjem radova na sanaciji klizišta Gornji Hrgovi /Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana nakon završetka radova nad kojim se vrši nadzor/
    17.02.2021. g    
72 Obavljanje usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji pjeskolova i mastolova za Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda Ježinac

Konkurentski zahtjev

761-7-2-102-3-105/20

"IBIS" d.o.o. Zavidovići

ID broj

4219141720007

1000,00 KM +  PDV

Rok za obavljanje usluga nadzora je vezan za rok izvođđenja radova na izvođenjem radova na izgradnji pjeskolova i mastolova za Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda Ježinac/Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana nakon završetka radova nad kojim se vrši nadzor/
    17.02.2021. g    
73 Obavljanje usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji saobraćajnice i pristupnog mosta za poslovnu zonu Tinja Gornja

Konkurentski zahtjev

761-7-2-102-3-105/20

"IBIS" d.o.o. Zavidovići

ID broj

4219141720007

1800,00 KM +  PDV

Rok za obavljanje usluga nadzora je vezan za rok izvođđenja radova nad izvođenjem radova na izgradnji saobraćajnice i pristupnog mosta za poslovnu zonu Tinja Gornja/Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana nakon završetka radova nad kojim se vrši nadzor/
    17.02.2021. g    
74 Izrada glavnog projekta pumpne stanice i glavnog potisnog voda od bunara BGD 11 i BGD 12 za potrebe vodosnabdijevanja rubnih naselja Grada Srebrenik i Grada Tuzla

otvoreni postupak

761-1-2-104-5-22/21

"Inpros" d.o.o. Mostar

ID broj

4227692780000

3.850,00 KM + PDV

 Rok za izradu projekta je 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora/plaćanja na način da će se 80% vrijednosti uigovora platiti u roku od 30 dana , a 20% vrijednosti ugovora će se isplatiti nakon izvršene ravizije i dostavljanja izvještaja od strane revidenta

    26.02.2021.g    
 75

Izrada glavnog projekta rezervoara za potrebe vodosnabdijevanja rubnih naselja grada Srebrenik i grada Tuzla

otvoreni postupak

761-1-2-104-5-22/21

"Inpros" d.o.o. Mostar

ID broj

4227692780000

2.850,00 + PDV

Rok za izradu projekta je 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora/plaćanja na način da će se 80% vrijednosti uigovora platiti u roku od 30 dana , a 20% vrijednosti ugovora će se isplatiti nakon izvršene ravizije i dostavljanja izvještaja od strane revidenta

    26.02.2021.g    
 76

Izrada glavnog projekta distributivne sekundarne mreže za vodosnabdijevanje MP Tinja, od glavnog rezervoara prema lokalnim rezervoarima i kroz naselja

otvoreni postupak

761-1-2-104-5-22/21

"Inpros" d.o.o. Mostar

ID broj

4227692780000

3.850,00 + PVD

Rok za izradu projekta je 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora/plaćanja na način da će se 80% vrijednosti uigovora platiti u roku od 30 dana , a 20% vrijednosti ugovora će se isplatiti nakon izvršene ravizije i dostavljanja izvještaja od strane revidenta

    26.02.2021.g    
 77

Izrada idejnog projekta priključka poslovne zone Tinja Gornja na magistralnu cestu M 1.8

otvoreni postupak

761-1-2-104-5-22/21

"HKP Consulting" d.o.o. Banja Luka

ID broj

4403673900005

3.470,00 KM + PDV

Rok za izradu projekta je 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora/plaćanja na način da će se 80% vrijednosti uigovora platiti u roku od 30 dana , a 20% vrijednosti ugovora će se isplatiti nakon izvršene ravizije i dostavljanja izvještaja od strane revidenta

    15.03.2021.g    
 78 Izrada GLAVNOGg projekta priključka poslovne zone Tinja Gornja na magistralnu cestu M 1.8

otvoreni postupak

761-1-2-104-5-22/21

"HKP Consulting" d.o.o. Banja Luka

ID broj

4403673900005

1.380,60 + PDV

Rok za izradu projekta je 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora/plaćanja na način da će se 80% vrijednosti uigovora platiti u roku od 30 dana , a 20% vrijednosti ugovora će se isplatiti nakon izvršene ravizije i dostavljanja izvještaja od strane revidenta

    15.03.2021.g    

*U 53slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

54M. P.

Potpis odgovorne osobe

____________________

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba