Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za opću upravu i zajedničke poslove - Obrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2021. – 31.12.2021. godine

OPĆINA SREBRENIK

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01.2021. – 31.12.2021. GODINE

po direktnom sporazumu

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu

(Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period trajanja/rok plaćanja, garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

(obrazloženje

1.

 Godišnja pretplata na časopis "Računovodstvo i poslovne finansije"

direktni sporazum

761-8-1-11/21

 "FEB" d.d. Sarajevo

Id broj

4200566060004

 235,04 KM + PDV

Plaćanje će se vršiti u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa

     14.12.2020.g    
2.  Godišnja pretplata na časopis "Poslovni konsultant"

direktni sporazum

761-8-1-13/21

 "Finconsult" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209808770009

200,00 KM + PDV

Plaćanje će se vršiti po ispostavljenim računima

    14.12.2020.g    
3. Godišnja pretplata na časopis ZIPS

direktni sporazum

761-8-1-12/21

 Privredna štampa d.o.o. Ilidža

ID broj

4200088140005

427,33 + PDV

Plaćanje će se vršiti po ispostavljanim računima

    14.12.2020.g    
4 Nabavka Službenih novina TK

direktni sporazum

761-8-1-14/21

Skupština TK Tuzla

ID broj

4209418630001

 300,00 + PDV

Plaćanje po ispostavljenim računima

    22.12.2020.g    
 5 Nabavka Službenih novina FBiH

 direktni sporazum

761-8-1-8/21

 JP NIO Službeni list BiH

ID broj

4200226120002

598,30 KM + PDV

Plaćanje po ispostavljenim računima

    22.12.2020.g    
6

 Pregled i održ

avanje električnog lifta

direktni sporazum

761-8-2-6/21

 "Euro lifting" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4218240890003

 780,00 KM + PDV

Plaćanje u roku od 15 dana od dostavljanja računa i prihvatanja istog od ovlaštenog lica

    04.01.2021.g    
7.  Web stranica Grada Srebrenik sa hostingom i održavanjem 24/7

direktni sporazum

761-8-2-15/21

"Futura multimedia" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209892890006

1025,64 KM + PDV

Plaćanje polugodišnje u dvije jednake rate najkasnije 15 dana nakon prispijeća fakture

    30.12.2020.g    
8.  Nabavka 1 Registra propisa BiH

direktni sporazum

761-8-1-10/21

"Fineks" d.o.o. Novo Sarajevo

4200034640002

200,00 KM + PDV

Plaćanje će se vršiti po ispostavljenim računima

    22.12.2020.g    
9.  Obavljanje vulkanizerskih usluga i usluga pranja vozila u vlasništvu grada Srebrenik

direktni sporazum

761-8-2-3/21

"FAIP" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4209627470003

 512,00 KM (nije PDV obveznik)

Plaćanje u roku od 30 danan nakon izvršene usluge

     29.12.2020.g    
10.  Obavljanje usluga tehničkog pregleda vatrogasnih i putničkih vozila

direktni sporazum

761-8-2-18/21

"AGRAM" d.o.o. Ljuboški

ID broj

4272097340000

1051,82 KM + PDV

Plaćanje će se vršiti nakon izvršenog tehničkog pregleda

    29.12.2020.g    
11.  Održavanje softvera Data Nova za matične evidencije

pregovarački postupak

761-4-2-1-5-2/21

"Itineris" d.o.o. Tuzla

ID broj

4209718600007

2400,00 KM + PDV

plaćanje u mjesečnim ratama od po 200,00 KM

    17.12.20200g.    
12  Održavanje softvera eurobudžet sa uključenim modulima

pregovarački postupak

761-4-2-16-5-4/21

"Japet" d.o.o. Sarajevo

ID broj

4200222720005

 4200,00 KM + PDV

plaćanje u mjesečnim ratama

    31.12.2020.g    
13  Održavanje softvera komulanlne naknade

Pregovarački postupak

761-4-2-20-5-6/21

"Japet" d.o.o. Sarajevo

ID broj

4200222720005

 2400,00 KM + PDV

 

     31.12.2020.g    
14.  Servisiranje kopir aparata i štapmača

 direktni spotazum

761-8-2-23/21

"Mit-alex" d.o.o. Tuzla

4209109500004

330,02 KM + PDV

Plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa

    04.03.2021.g    
15.  Servisiranje 1 kopir aparata i 4 štapmača

 direktni spotazum

761-8-2-24/21

"Mit-alex" d.o.o. Tuzla

4209109500004

755,88 KM + PDV

Plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa

     31.03.2021.g    
16 Servisiranje 2 kopir aparata

direktni sporazum

761-8-2-28/21

"Mit-alex" d.o.o. Tuzla

4209109500004

526,41 KM + PDV

Plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa

    08.06.2021.g    
17 Godišnja pretplata na bazi svih propisa u BiH

direktni sporazum

761-8-3-27/21

Paragraf Lex BA

4403974260001

392,000 + PDV

Plaćanje će se vršiti mjesečno po ispostavljanom računu

    08.06.2021.g    
18

Nabavka zastava

 

direktni sporazum

761-8-1-29/21

"Hidex" d.o.o. Sarajevo

4200300890001

646,00 * PDV

Plaćanje će se izvršiti nakon isporuke robe i dostavljanja računa

    16.06.2021.g    
19 Nabavka i aktivacija  jednogodišnje licence antivirusa sophos UTM

direktni sporazum

761-8-2-35/21

"Infonet" d.o.o. Tuzla

4209144750005

2835,00 + PDV

plaćanje će se izvršiti nakon instaliranja predmetne nabavke

    17.06.2021.g.    
20 Nabavka i aktivacija jednogodišnje licence za Firewallk tipa Fulguard budle za sw UTM

direktni sporazum

761-8-2-35/21

"Infonet" d.o.o. Tuzla

4209144750005

4350,06 + PDV

plaćanje će se izvršiti nakon instaliranja predmetne nabavke
    16.06.2021.g    
21 Nabavka elektronske platforme za uspostavu i upravljanje sistemom finansijskog upravljanja i kontrolu (FUK) i konsultantske usluge

direktni sporazum

761-8-2-37/21

Agencija FMC

4303182770008

4950,00 + PDV

plaćanje će se izvršiti mjesečno po ispostavljanim računima sa izvještajem o izvršenim uslugama/rok završetka usluga je 4 mjeseca

    21.06.2021.g    
22 Održavanje mašinskih instalacija u zgradi organa uprave

direktni sporazum

761-8-2-43/21

"ACH SERVISI" d.o.o. Srebrenik

ID broj

4210289240003

3825,00  KM + PDV

Plaćanje nakon izvršene usluge

    29.07.2021.g    
23 servisiranje 1 kopir aparata i 5 štampača

direktni sporazum

761-8-2-49/21

"Mit-alex" d.o.o. Tuzla

4209109500004

1077,68 KM + PDV

Plaćanje u roku od 30 dana od dana  izvršenja usluge i ispostavljanja računa

    03.08.2021.g    
24 Godišnje održavanje domene web stranice

direktni sporazum

761-8-2-50/21

Univerzitet u Sarajevu

4200494560007

25,64 KM + PDV

plaćanje po predračunu

    23.08.2021.g    
25 servisiranje 2 kopir aparata i 3 štampača

direktnbi sporazum

761-8-2-60/21

"Mit-alex" d.o.o. Tuzla

4209109500004

918,77 KM + PDV

plaćanje u roku od 30 dana od izvršenja usluge

    10.09.2021.g    
26 Održavanje vodovodnih instalacija u zgradi organa uprave

direktni sporazum

761-8-2-64/21

"Hidromont" d.o.o. Srebrenik

4209097810002

180,00 KM + PDV

Plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa

    23.09.2021.g    
                   

Login za uređivanje Obrazaca za praćenje realizacije Ugovora

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten grada Srebrenika

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 2

Juče: 155

Ove sedmice: 1545

Ovog mjeseca: 3638

Ukupno: 377055

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba