Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet


Dodjela Beacon Plus statusa općini SrebrenikU organizaciji Misije OSCE u BiH i Vijeća Evrope, u partnerstvu sa Savezom općina i gradova RS, Savezom općina i gradova Federacije BiH, Brčko Distriktom, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Ministarstvom pravde Federacije
...

U srijedu  02.04.2014.godine, u Plavoj sali Doma kulture, s početkom u 9,00 sati, održati će se 16. sjednica Općinskog vijeća (OV) Srebrenik. Na dnevnom redu bi se trebalo naći 16 tačaka, a između ostalog nakon odgovora na vijećnička pitanja te postavljanja
...

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Služžbene novine FBiH“ broj:49/06 i 51/09) i člana 38. Statuta općine Srebrenik („Služžbeni glasnik općine Srebrenik“ broj:1/08)  i zaključaka Općinskog
...

Detalj sa sastanka u sjedištu EU u SarajevuDana 13.03.2014. godine, na poziv upućen iz sjedišta EU u Sarajevu, delegacija Općine Srebrenik je prisustvovala Prvom zajedničkom sastanku radne grupe EU BiH IPA. Sastankom je predsjedavao Piter Sorensen zajedno sa saradnicima, a na istom su
...

Danas je općinski načelnik, postupajući u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća općine Srebrenik broj: 01-170/14 od 05.03.2014.godine, u kojem je zatraženo da Općinski načelnik proslijedi nadležnim agencijama i inspekcijama iz oblasti rada i radnih
...

Svim pripadnicama ljepšeg pola čestitamo 8. mart, Međunarodni dan  žena, sa željom da ih služi dobro zdravlje te da u narednom periodu ostvare veće učešće u svim sferama društevnog života. Sretan Vam takođe i svaki naredni dan poslije njega, jer svaki
...

Detalj sa 15. sjednice Općinskog vijeća SrebrenikNa juče održanoj 15. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Srebrenik, između ostalog je usvojena i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnika, Kolegija Općinskog vijeća te stalnih i povremenih komisija koje bira ili imenuje Općinsko
...

Vesna Veselčić:- Civilna zaštita općine Srebrenik je proglašena za najbolju u BiH u 2013.godiniDana 28.02.2014.g., u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku, održana je svečana proširena sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Srebrenik (OpŠCZ), kojom je na prigodan način obilježen 1. mart, Dan civilne zaštite BiH i Svjetski Dan civilne
...

S polaganja cvijeća na spomen-obilježje i... U Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku, 28. februara 2014. g. održana je svečana sjednica Općinskog vijeća, kojom je na prigodan način obilježen 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ovoj manifestaciji prisustvovali su vijećnici Općinskog vijeća
...

Detalj sa predstaveLjubitelji pozorišne umjetnosti sinoć su imali posebno uživanje u izvedbi  predstave “U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce”.  Tekst jednog od najpoznatijih bh. pisaca Abdulaha Sidrana „U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce“ nesumnjivo spada u sam vrh
...

supružnici Jasmina i Miralem Džaferović sa kćerkomDana 15.02.2014. godine u holu Doma kulture otvorena je postavka radova i starih zanata Obrtničke komore TK-a, izložba drvorezbarstva i oslikavanja na keramici autora Miralema i Jasmine Džaferović te  umjetničkih djela - štitova izrađenih u bakru, kao i
...

 Na juče održžanoj sjednici Kolegija Općinskog načelnika, razmotreni su zaključci sa ranijeg Kolegija a razgovaralo se i o pripremi materijala za narednu sjednicu Opinskog vijeća. U služžbama se pripremaju Izvještaji o radu za 2013. godinu, a za narednu
...

U cilju realizacije zaključaka Općinskog vijeća Srebrenik o reviziji zapošljavanja u organima uprave, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač općina Srebrenik, služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice je dana 14.02.2014.godine uputila
...

U cilju realizacije zaključaka Općinskog vijeća Srebrenik o reviziji zapošljavanja u organima uprave, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač općina Srebrenik, služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti je dana
...

Dana 13.02. 2014. godine, u 12 sati održana je sjednica Kolegija Općinskog načelnika u Srebreniku. Kolegij je razmatrao zaključke sa juče održane sjednice Općinskog vijeća, a koji se odnose na rad organa uprave općine Srebrenik. Svim šefovima
...

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten grada Srebrenika

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 235

Juče: 207

Ove sedmice: 442

Ovog mjeseca: 4214

Ukupno: 377631

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba