Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet


Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti u ime zakonodavne i izvršne vlasti općine Srebrenik upućujemo najiskrenije čestitke povodom Ramazanskog bajrama, sa žželjom da ga provedete u miru i blagostanju u krugu svojih najbližžih, u sreći, zdravlju i veselju.
...

U srijedu  15.07.2015. godine, u Plavoj sali Doma kulture, sa početkom u 9 sati, održati će se 30. sjednica Općinskog vijeća Srebrenik. Na dnevnom redu bi se trebalo naći 22 tačaka, kako slijedi u dnevnom redu koji u pdf. formatu možete preuzeti
...

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik („Sl.glasnik općine Srebrenik“, broj: 1/08), člana 363.  Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („ Sl. novine F BiH“, br. 66/13 i 100/13) i člana 2., 5.,  7. i 8 Pravilnika o postupku Javnog konkursa za
...

Detalj sa otvorenjaSimboličnim presijecanjem vrpce novu zgradu općinskih organa uprave u Srebreniku su zvanično stavili u funkciju bivši načelnici općine Srebrenik, koji su imali značajnog ušešća u izgradnji iste: Osman Suljagić, Mehmed Bajrektarević, Sanel Buljubašić
...

Zajednička fotografija svih dobitnika priznanjaU povodu Dana općine Srebrenik, održana je svečana sjednica Općinskog vijeća na kojoj su zaslužnim pojedincima i institucijama dodijeljena priznanja, zahvalnice i nagrade Općine Srebrenik. Načelnik Nihad Omerović, čestitajući Dan općine, istakao je da
...

Detalj sa promocijeDana  16.06.2015. godine u 20 sati u naselju Tinja Gornja, rodnom mjestu autora Kemala Tursunovića, održana je promocija knjige "Zbornik". Ova izuzetno vrijedna knjiga na preko 500 stranica donosi čitaocu  mnoštvo informacija i fotografija o radu i djelovanju
...

Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti u ime zakonodavne i izvršne vlasti općine Srebrenik upućujemo najiskrenije čestitke povodom nastupajućih dana Ramazana, sa željom da ga provedete u miru i blagostanju u krugu svojih najbližih, u sreći, zdravlju
...

Mališani sa komandirom PS Srebrenik Karić EdinomNastavljajući aktivnosti u okviru školskog programa povodom projekta „Rad policije sa zajednicom“ Policijska stanica Srebrenik je nedavno ugostila mališane iz Prve i Druge osnovne škole u Srebreniku. Bilo je ovo jednosatno druženje „osnovaca“ sa policajcima
...

Detalj sa sastankaDana 01.06.2015. godine u kabinetu Općinskog načelnika Nihada Omerovića je održan radni sastanak sa članovima Upravnog odbora Udruženja privrednika Općine Srebrenik, na čelu sa Hercegovac Sulejmanom, predsjednikom UPS-a, a sastanku je prisustvovao i Osman
...

Detalj sa sastankaGeneralni direktor turske kompanije "SANTAć - Installation engineering" ,  Sertaç Nalbant danas je posjetio Općinu Srebrenik i u razgovoru sa Općinskim načelnikom Nihadom Omerovićem razgovarao o mogućnostima ulaganja i na području Općine Srebrenik.
...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.12/03, 34/03 i 65/13), člana 3. Odluke o uslovima i kriterijima u postupku imenovanja u Upravni odbor zdravstvene ustanove
...

Udruženje „Pomozi.ba“ Sarajevo je doniralo sav potreban materijal za izgradnju podova u šest kabineta OŠ u Tinji za što je utrošeno oko 5000 KM. Nakon prošlogodišnjih poplava i elementarnih nepogoda  koje su zadesile općinu Srebrenik u sanaciju
...

Detalj sa akcije čišćenja u TinjiEkološko udruženje Seona-Ratiš je i ove godine bilo dio velike međunarodne akcije Let´s do it,očistimo planetu zemlju za jedan dan. Akcija čišćenja se provodila u cijeloj BiH a takođe i u mnogim zemljljama EU. Kao koordinatori za Općinu Srebrenik u
...

Na osnovu člana 6. Zakona o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima («Sl. novine FBiH», br. 59/14) člana 3 .Pravilnika o postupku
...

Detalj sa konferencije pod nazivom Merhamet  izazovi i perspektiveU prostorijama Doma kulture u Srebreniku održana je međunarodna konferencija pod nazivom „Merhamet – izazovi i perspektive“, na kojoj je učestvovalo više od stotinu predstavnika organizacionih jedinica „Merhameta“ u Bosni i Hercegovini i
...

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

opcinsko vijeceGradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten grada Srebrenika

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 144

Juče: 258

Ove sedmice: 2021

Ovog mjeseca: 3287

Ukupno: 259940

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba