Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Javne nabavke

2021. godina

Javne nabavke Grada Srebrenika:

pdfPoziv za dostavljanje ponude br. 07-4859-4/2021605.58 KB23/12/2021, 10:16

pdfPoziv za dostavljanje ponude br. 07-4859-3/2021651.68 KB23/12/2021, 10:16

pdfPoziv za dostavljanje ponude br. 07-4859-2/2021635.37 KB23/12/2021, 10:16

pdfPoziv za dostavljanje ponude br. 07-4859-1/2021602.25 KB23/12/2021, 10:16

pdfInformacija o pregovarackom postupku bez objave obavjestenja br. 07-4860/2021483.71 KB23/12/2021, 09:13

pdfInformacija o pregovarackom postupku bez objave obavjestenja481.56 KB10/12/2021, 13:14

pdfPregovaranje bez objave obavještenja300.85 KB23/08/2021, 15:39

 

2020. godina

Javne nabavke Grada Srebrenika:

pdfPoziv br. 07-4071-1/2020291.9 KB28/12/2020, 12:56

pdfPoziv br. 07-4071-2/2020296.8 KB28/12/2020, 12:56

pdfPoziv br. 07-4071-3/2020306.39 KB28/12/2020, 12:56

pdfPoziv br. 07-4071-4/2020241.13 KB28/12/2020, 12:56

pdfInformacija o pregovarackom postupku br. 07-3833/2020387.83 KB22/12/2020, 14:01

pdfInformacija o pregovarackom postupku br. 07-3832/2020396.99 KB16/12/2020, 11:09

pdfInformacija o pregovarackom postupku br. 07-3840/2020405.73 KB11/12/2020, 13:09

 

 

2019. godina

Javne nabavke Grada Srebrenik:

pdfPoziv broj 07-4594-1/2019765.36 KB25/12/2019, 12:02

pdfPoziv broj 07-4594-2/2019750.82 KB25/12/2019, 12:02

pdfPoziv broj 07-4594-3/2019729.66 KB25/12/2019, 12:02

pdfPoziv broj 07-4594-4/2019728.77 KB25/12/2019, 12:02

 

 Javne nabavke JZU Dom zdravlja Srebrenik:

pdfPOZIV ZA PONUDU-USLUGE CITOLOŠKIH ANALIZA NA PA TEST PONOVNI POSTUPAK142.35 KB27/05/2019, 14:27

pdfIzmjene i dopune Plana javnih nabavki JZU Dom zdravlja Srebrenik za 2019388.45 KB27/05/2019, 14:29

pdfPoziv za dostavu ponuda PA-PA TEST 2019. godine156.29 KB22/04/2019, 10:48

pdfPoziv mikrobiolog.pdf117.67 KB22/03/2019, 09:31

pdfObrazci mikrobiolog.pdf104.07 KB22/03/2019, 09:31

pdfPlan javnih nabavki JZU Dom zdravlja Srebrenik za 2019. godinu663.56 KB12/02/2019, 12:11

pdfPoziv za dostavljanje ponuda-stomatološke usluge182.83 KB20/02/2019, 12:17

 

 

 

 

 

2018. godina


 

Javne nabavke Općine Srebrenik:

pdfPoziv broj 07-5190-1/2018299.39 KB27/12/2018, 14:33

pdfPoziv broj 07-5190-2/2018291.99 KB27/12/2018, 14:33

pdfPoziv broj 07-5190-3/2018310.99 KB27/12/2018, 14:33

pdfPoziv broj 07-5190-4/2018290.25 KB27/12/2018, 14:33

pdfPoziv broj 07-4581-4-1749.88 KB08/01/2018, 12:57

pdfPoziv broj 07-4581-3-1757.83 KB08/01/2018, 12:57

pdfPoziv broj 07-4581-2-1753.46 KB08/01/2018, 12:57

pdfPoziv broj 07-4581-1-1752.75 KB08/01/2018, 12:57

 

Javne nabavke JU Sportsko-rekreativni centar Srebrenik:

pdfPlan javnih nabavki JU SRC Srebrenik za 2018. godinu340.42 KB05/10/2018, 15:54

 

Javne nabavke JZU Dom zdravlja Srebrenik:

pdfIzmjene i dopune Plana javnih nabavki u JZU Dom zdravlja Srebrenik za 2018. g1.22 MB22/06/2018, 11:18

pdfPoziv za dostavu ponuda za Papa test1.14 MB02/04/2018, 09:22

pdfPoziv za usluge mikrobiologa1.13 MB02/04/2018, 09:22

 

2017. godina


Javne nabavke Općine Srebrenik:

pdfInformacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja.pdf20.88 KB08/08/2017, 19:29

pdfInformacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja58.85 KB03/08/2017, 15:13

pdfInformacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja37.21 KB06/07/2017, 14:18

pdfInformacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja30.71 KB19/05/2017, 10:28

pdfInformacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja20.63 KB13/01/2017, 15:31

pdfPoziv br. 07-4816-12-1687.65 KB06/01/2017, 08:58

pdfPoziv br. 07-4816-10-1678.47 KB06/01/2017, 08:58

pdfPoziv br. 07-4816-11-2-1662.01 KB04/01/2017, 14:19

pdfPoziv br. 07-4816-11-1-1657.17 KB04/01/2017, 14:18

 

2016. godina


Javne nabavke Općine Srebrenik:

pdfKonkurentski zahtjev - osiguranje pasat2.22 MB16/06/2016, 12:47

Javne nabavke JP 9. septembar d.d. Srebrenik:

pdfPoziv "Izrada Glavnog projekta izgradnje transfer satnice sa primarnom selekcijom komunalnog otpada u općini Srebrenik"682.06 KB01/08/2016, 19:49

pdfPoziv za izrazavanje interesa521.29 KB16/06/2016, 12:52

pdfPoziv za podnosenje ponuda za Sanaciju i zatvaranje stare deponije905.74 KB16/06/2016, 12:58

pdfObavještenje o produženju roka dostavljanja ponuda za sanaciju deponije.pdf359.57 KB16/06/2016, 12:48

pdfPlan upravljanja okolišem za deponiju Babunovići571.17 KB16/06/2016, 12:49

Javne nabavke JZU Dom zdravlja Srebrenik:

pdfJZU Dom zdravlja Srebrenik nabavka usluga citoloskih analiza1.92 MB16/06/2016, 12:55

pdfJZU Dom zdravlja Srebrenik nabavka usluga mikrobiologa1.65 MB16/06/2016, 12:51

pdfJZU Dom zdravlja Srebrenik nabavka usluga pneumofiziologa1.88 MB16/06/2016, 12:53

pdfPlan nabavki JZU Dom zdravlja Srebrenik u 2016679.92 KB16/06/2016, 12:55

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten grada Srebrenika

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 149

Juče: 179

Ove sedmice: 1436

Ovog mjeseca: 5434

Ukupno: 447696

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba