Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Poslovnik o radu Gradskog vijeća grada Srebrenika i Etički kodeks ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću grada Srebrenika

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Srebrenik- prečišćen tekst broj :01-729/06 od 04.12.2006. god. objavljen u Službenom glasniku Općine Srebrenik broj: 10/06;

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Srebrenik broj: 01-149/10 od 25.03.2010 god. objavljena u Službenom glasniku Općine Srebrenik broj: 2/10;

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Srebrenik broj: 01-717/11 od 29.09.2011. god. objavljena u Službenom glasniku Općine Srebrenik broj: 8/11;

Odluka o dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Srebrenik broj: 01-96/17 od 09.03.2017. god. Objavljena u Službenom glasniku Općine Srebrenik broj: 2/17 i

Odluka o dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Srebrenik broj: 01-440/17 od 30.08.2017. god. objavljena u Službenom glasniku Općine Srebrenik broj: 7/17.

-pdfPoslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Srebrenik1.91 MB25/12/2017, 09:37

 pdfEtički kodeks ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću općine Srebrenik152.41 KB

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten grada Srebrenika

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 11

Juče: 169

Ove sedmice: 922

Ovog mjeseca: 3263

Ukupno: 439523

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba