Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Obrazac za praćenje realizacije ugovora

2018. godina

Služba Civilne zaštite

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2018. – 31.12.2018.godine19.29 KB29/06/2018, 12:38

 

Služba Općinskog načelnika

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2018. – 31.12.2018. godine16.27 KB29/06/2018, 12:39

 

Služba za finansije i inspekcijski nadzor
odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2018. – 31.12.2018.godine17.75 KB29/06/2018, 12:45

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2018. – 31.12.2018.godine17.93 KB29/06/2018, 12:45

 

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2018. - 31.12.2018. godine19.52 KB29/06/2018, 12:52

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2018. – 31.12.2018.godine20.27 KB29/06/2018, 12:52

 

Služba za boračko invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2018. – 31.12.2018. godine17.48 KB29/06/2018, 12:42

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2018. – 31.12.2018.godine19.61 KB29/06/2018, 12:48

 

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2018. – 31.12.2018. godine19 KB29/06/2018, 12:40

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2018. – 31.12.2018.godine21.17 KB29/06/2018, 12:40

 

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2018. - 31.12.2018. godine.doc18.17 KB29/06/2018, 12:48

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2018. – 31.12.2018.godine19.61 KB29/06/2018, 12:50

 

2017. godina

Služba Civilne zaštite

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2017. – 31.12.2017.godine19.42 KB06/03/2018, 16:59

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine16.67 KB06/03/2018, 16:59

Služba Općinskog načelnika

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine17.94 KB06/03/2018, 16:58

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine18.06 KB06/03/2018, 16:57

Općinsko pravobranilaštvo

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine16.13 KB14/02/2018, 16:03

Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine24.98 KB06/03/2018, 16:55

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine22.98 KB06/03/2018, 16:55

Služba za boračko invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine18.34 KB06/03/2018, 16:53

Služba za finansije i inspekcijski nadzor

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine18.67 KB06/03/2018, 16:52

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. – 31.12.2017.godine16.7 KB06/03/2018, 16:52

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

  odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. - 31.12.2017. godine20.67 KB06/03/2018, 16:46

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2017. – 31.12.2017.godine20.75 KB06/03/2018, 16:46

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu od 01.01.2017. - 31.12.2017. godine.doc18.54 KB06/03/2018, 16:47

odtObrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma po Konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku od 01.01.2017. – 31.12.2017.godine21.99 KB06/03/2018, 16:47


2016. godina

Zadnji obrazac za praćenje realizacije ugovora od 01.01. do 31.12.2016. godine sklopljenih po direktnom sporazumu u .pdf formatu možete preuzeti ovdje:

odtOBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OD 01.01 – 31.12.2016. GODINE po direktnom sporazumu30.15 KB06/07/2018, 15:49

Zadnji obrazac za praćenje realizacije ugovora od 01.01. do 31.12.2016. godine sklopljenih po otvorenom postupku ili konkurentskom zahtjevu u .pdf formatu možete preuzeti ovdje:

pdfOBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OD 01.01 – 31.12.2016. GODINE - po konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku228.92 KB07/03/2018, 15:56


2015. godina

Zadnji obrazac za praćenje realizacije ugovora od 13.07.2015. godine sklopljenih po direktnom sporazumu možete preuzeti ovdje:

pdfObrazac pracenja realizacije ugovora po direktnom sporazumu148.18 KB03/07/2018, 15:08

Zadnji obrazac za praćenje realizacije ugovora od 13.07. do 31.12.2015. godine sklopljenih po otvorenom postupku ili konkurentskom zahtjevu u .pdf formatu možete preuzeti ovdje:

odtObrazac praćenja realizacije ugovora po konkurentskom zahtjevu i otvorenom postupku28.24 KB16/05/2018, 13:20

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba