Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Zvanični e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

AHMETOVIĆ IZUDIN (SDA)- privatni poduzetnik

Izudin Ahmetovic SDA Lisovici privatni poduzetnik

BEĆIROVIĆ MIRZAD (BPS-Sefer Halilović)-dipl. pravnik

Becirovic Mirzad BPS

BRAŠNJIĆ JASMIN (SDA)-prof. muzičke kulture

jasmin brasnjic

ČAUŠEVIĆ ALBINA (Klub samostalnih vijećnika)-prof. razredne nastave

Albina Causevic SDA

ČIKARIĆ HASO (SDA)-saobraćajni instruktor

Haso Cikaric SDA

FAZLIĆ VEHIDA (Lista nezavisnih kandidata Srebrenik 2016)-spec. urgentne medicine

Vehida Fazlic Lista nezavisnih kandidata

GAVRANOVIĆ SEJFUDIN (Stranka za BiH)-privatni poduzetnik

Sejfudin Gavranovic Stranka za BiH

HUSARIĆ AMIR (LDS)-magistar zaštite okoline

amir husaric

HUSARIĆ JASMINA (SDA)-bachelor ekonomije

Jasmina Husaric SDA

IBRAHIMOVIĆ JAKUB (SBB-Fahrudin Radončić)-dipl. oec.

Jakub Ibrahimovic SBB Fahrudin Radoncic

KALTIĆ ELMIR (predstavnik nacionalnih manjina predložen od SDA)- ekonomski tehničar

Elmir Kaltic predstavnik manjina ispred SDA

KAVGIĆ EDIS (SBB-Fahrudin Radončić)-dipl. pravnik (zamjenik predsjedavajućeg OV-a)

Edis Kavgic SBB Fahrudin Radoncic zamjenik predsjedavajuceg OV

KEŠETOVIĆ EDIS (SDP)-prof. tehničkog odgoja i informatike

Edis Kesetovic SDP

MARKOVIĆ ANTO (Lista nezavisnih kandidata Srebrenik 2016)-privatni poduzetnik (predsjedavajući OV-a)

Anto Markovic Lista nezavisnih kandidata

MEHMEDOVIĆ HARIS (SDA)- Mr. sc. Bosanski jezik i književnost

HarisMehmedovic

MEHMEDOVIĆ ERMINA (Stranka za BiH)-dipl. pravnik

Ermina Mehmedovic Stranka za BiH

MEHMEDOVIĆ SAMED (SDP)-dipl. pravnik

Samed Mehmedovic SDP

MUHAREMOVIĆ AMMAR (SDA)-student

Ammar Muharemovic SDA

MUJČINOVIĆ MIDHAT (Klub samostalnih vijećnika)- ekonomski tehničar

Midhat Mujcinovic SDA

MULAHMETOVIĆ JUNUZ (SDP)-profesor

Junuz Mulahmetovic SDP

MURATOVIĆ MUSTAFA (SDP)-ekonomski tehničar

mustafa muratovic

MURATOVIĆ NIRMEL (SDA)-dipl. oec.

Nirmel Muratovic SDA

OKIĆ NERMIN (SDA)- privatni poduzetnik

nermin okic

OMEROVIĆ SAFET (Klub samostalnih vijećnika)-prof. historije

safet omerovic

SMAJIĆ FADIL (Lista nezavisnih kandidata Srebrenik 2016)-privatni poduzetnik

Smajic Fadil Lista nezavisnih kandidata

SULJIĆ RAMIZ (BPS-Sefer Halilović)

Ramiz Suljic BPS

SULJIĆ ZIHER (Samostalni vijećnik)-specijalista fizijatar

ziher dr. suljic

ZAHIROVIĆ NEDŽAD (LDS)

Nedzad Zahirovicweb

ZUKIĆ FAHIR (SDA)-privatni poduzetnik

fahir zukic

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

opcinsko vijeceGradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten grada Srebrenika

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 140

Juče: 255

Ove sedmice: 1251

Ovog mjeseca: 1040

Ukupno: 305062

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba