Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za finansije i inspekcijski nadzor

Šef Službe Elvedin ćudić, dipl. pravnikPoslovi službe obavljat će se u okviru dva odsjeka i to:

1. Odsjek za finansije,
2. Odsjek za nadzor

U okviru ove službe vrše se slijedeći poslovi i zadaci:

 • Učestvuje u izradi prijedloga budžeta;
 • učestvuje u izradi odluke o izvršenju budžeta;
 • izrađuje godišnje i periodične obračune budžeta u skladu sa propisima, računovodstvenim standardima i računovodstvenim načelima;
 • vrši i prati realizaciju priliva budžetskih sredstava ostvarenih po osnovu pruženih usluga a propisanih opcinskim odlukama; izrađuje izvještaje i potrebne informacije o budžetskoj potrošnji;
 • koordinira aktivnosti sa budžetskim korisnicima u dijelu izvršenja budžetskih sredstava;
 • obavlja finansijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove za općinske službe uprave (obračun i isplata plata, vođenje potrebnih evidencija, plaćanje sa žiro-računa, knjigovodstsveno evidentiranje poslovnih promjena);
 • obavlja poslove vezane za trezorsko poslovanje;
 • obavljanje poslova vezanih za javne nabavke; poslovi vezani za internu reviziju;
 • drugi poslovi vezani za finansijsko poslovanje općine; koordinira sve aktivnosti iz nadležnosti službe na području mjesnih zajednica, preko organa mjesnih zajednica;
 • obavlja poslove inspekcijskog nadzora u oblasti: komunalnih poslova, sanitarnih poslova,urbanisticko-građevinskih poslova i sl., trgovine, obrta, ugostiteljstva i turizma,
 • kao i drugih oblasti koje se u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima stave u nadležnost općinskih organa uprave;
 • obavlja i druge poslove koji joj se stave u nadležnost zakonima, odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Šef službe: Elvedin Ćudić, dipl. pravnik

Kontakt telefon/fax : 035 369-161 (centrala) i 035 366-412

Adresa Službe: Ul. Varoških polja b.b. 75350 Srebrenik.

E-mail službe: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

 

Načelnik općine Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o načelniku

 

Općinsko vijeće

opcinsko vijeceOpćinsko vijeće je predstavnički organ građana Općine i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Općinsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Općinsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Općinskog vijeća (.pdf)        Općinsko vijeće

 

Općinske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Općine kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Općinu, obavljaju općinske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Općinskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Općinskog načelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Općinskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Općinskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove  

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten općine Srebrenik

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 15

Juče: 640

Ove sedmice: 1354

Ovog mjeseca: 5143

Ukupno: 95445

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba