Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

Šef službe Ramiz Suljkanović dipl.oec.Poslovi službe obavljat će se u okviru dva odsjeka i to:

1. Odsjek za opću upravu,

2. Odsjek za poslove pisarnice

U okviru ove službe vrše se slijedeći poslovi i zadaci: 

 • Poslovi pisarnice, prijemne kancelarije i arhive;
 • personalni i kadrovski poslovi za službe uprave;
 • uspostava i vodenje evidencije o ljudskim resursima i evidencije zaposlenih po raznim osnovama;
 • poslovi po osnovu radnih odnosa vezano za ostvarivanje prava državnih službenika i namještenika iz PIO i ZO;
 • poslovi vođenja matičnih knjiga; poslovi pružanja pomoći u rješavanju statustnih pitanja u radu mjesnih zajednica;
 • vodi registar mjesnih zajednica; koordinira poslovima razvoja mjesnih zajednica i pružanja stručne pomoći na poslovima i aktivnostima koji se u tom cilju vode, organizuje javne rasprave i slično;
 • koordinira sve aktivnosti iz nadležnosti službe na području mjesnih zajednica, preko organa mjesnih zajednica; vodi opći birački spisak;
 • poslovi pružanja pravne pomoći i izrade normativnih akata za službe za upravu;
 • poslovi unutrašnje i spoljnje dostave pošte i predmeta;
 • poslovi arhive;
 • poslovi fizičkog obezbjedenja objekta, uspostavljanje telefonskih veza, centralnog grijanja, nabavke kancelarijskog i drugog materijala;
 • poslovi održavanja higijene službenih prostorija;
 • održavanje i upotreba voznog parka; održavanje zgrada općine;
 • kurirski poslovi;
 • poslovi sitnih opravki u prostorijama službi za upravu;
 • drugi, zajednički poslovi općinskih organa; obavlja i druge poslove koji joj se stave u nadležnost zakonima, odlukama općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Registar administrativnih procedura službe:

Obrasci službe:

Šef službe: Ramiz Suljkanović, dipl. oec.

Kontakt telefon/fax : 035 369-161 (centrala) i 035 366-448

Adresa Službe: Ul. Varoških polja b.b. 75350 Srebrenik.

E-mail službe: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Načelnik općine Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o načelniku

 

Općinsko vijeće

opcinsko vijeceOpćinsko vijeće je predstavnički organ građana Općine i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Općinsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Općinsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Općinskog vijeća (.pdf)        Općinsko vijeće

 

Općinske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Općine kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Općinu, obavljaju općinske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Općinskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Općinskog načelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Općinskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Općinskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove  

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten općine Srebrenik

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 15

Juče: 640

Ove sedmice: 1354

Ovog mjeseca: 5143

Ukupno: 95445

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba