Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Služba za internu reviziju

alisa mustafagicBIOGRAFIJA:

pdfBiografija Alisa Mustafagic97.32 KB11/05/2022, 11:31

Povelja interne revizije Grada Srebrenik:

pdfPovelja interne revizije Općine Srebrenik482.57 KB06/08/2018, 15:47

pdfPovelja interne revizije Grada Srebrenik3.47 MB23/09/2019, 12:48

 

Pomoćnik gradonačelnika – šef Službe: mr. sc. Alisa Mustafagić, dipl. oec - ovlašteni interni revizor za javni sektor u FBiH - broj 0265

Kontakt telefon/fax: 035 369-161 (centrala) i 035/369-167

Adresa: Ul. Varoških polja b.b., 75350 Srebrenik

E-mail službe: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Djelokrug rada Službe:

Obavlja zakonom utvrđene osnovne aktivnosti interne revizije, uvažavajući standard funkcionalne nezavisnosti o drugim organizacionim jedinicama - službama, kroz sljedeće procese interne revizije:

 1. strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje revizije,
 2. testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija,
 3. izvještavanje o rezultatima i davanje preporuka u cilju poboljšanja poslovanja i
 4. praćenje realizacije preporuka interne revizije od uprave,

i to putem izvršavanja:

a)  Obaveza rukovodioca Službe za internu reviziju koje se odnose na:

 • pripremu Pravilnika o internoj reviziji i operativnih uputstava,
 • pripremu strateškog plana interne revizije Grada Srebrenik za period od tri godine,
 • pripremu godišnjeg plana interne revizije na osnovu ocjene rizika i usvojenog strateškog plana, te nakon njegovog odobravanja od rukovodioca organizacije - gradonačelnika, osiguravanje njegove adekvatne implementacije i nadzora nad njegovim izvršavanjem,
 • organiziranje i koordiniranje aktivnosti interne revizije i nadziranje implementacije planiranih aktivnosti,
 • informisanje rukovodioca organizacije - gradonačelnika o postojanju sukoba interesa,
 • informisanje rukovodioca organizacije – gradonačelnika ukoliko se pojavi sumnja na nepravilnosti i/ili prevare koje mogu rezultirati kriminalnim aktivnostima ili kršenjem propisa radi daljnjeg postupanja,
 • dostavljanje izvještaja interne revizije rukovodiocu organizacije – gradonačelniku, a ako je revidirana organizacija korisnik javnih sredstava drugog nivoa i rukovodiocu te organizacije,
 • pripremu godišnjeg izvještaja o aktivnostima interne revizije,
 • osiguravanje kvaliteta aktivnosti interne revizije u skladu sa pravilima izdatim od CHJ,
 • evidentiranje svih aktivnosti revizije i čuvanje dokumentacije vezane za internu reviziju,
 • osiguravanje obuke internih revizora, priprema i dostavljanje godišnjeg plana obuke rukovodiocu organizacije – gradonačelniku radi odobravanja i osiguravanja njegove implementacije,
 • vršenje godišnje ocjene mogućnosti i resursa Službe za internu reviziju i dostavljanje preporuka rukovodiocu organizacije – gradonačelniku radi usklađivanja sa godišnjim planom revizije,
 • saradnju sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u razmjeni izvještaja, dokumentacije i mišljenja,
 • po potrebi iniciranje angažmana eksternih eksperata,
 • osiguravanje efikasnog korištenje resursa dodijeljenih za vršenje funkcije interne revizije,
 • usmjeravanje pažnje CHJ na sve razlike u mišljenjima između internih revizora i rukovodioca organizacije – gradonačelnika.

b) Obaveza internog revizora koje se odnose na:

 • implementiranje programa revizije za vrijeme obavljanja aktivnosti revizije,
 • informisanje rukovodioca revidirane organizacije o početku revizije, uz prezentaciju pisanog ovlaštenja,
 • proučavanje dokumentacije i uslova značajnih za formulisanje objektivnog mišljenja,
 • obrazlaganje nalaza objektivno i istinito u pisanoj formi uz priložene dokaze,
 • informisanje rukovodioca jedinice interne revizije ako se, za vrijeme obavljanja revizije, pojavi sumnja na nepravilnosti i/ili prevare,
 • sačinjavanje nacrta revizorskog izvještaja i razmotranje istoga sa upravom u revidiranoj organizaciji,
 • uključivanje u završni revizorski izvještaj svih mišljenja uprave revidirane organizacije,
 • dostavljanje nacrta i finalnog revizorskog izvještaja rukovodiocu jedinice interne revizije,
 • u slučaju sukoba interesa vezano za reviziju informisanje rukovodioca Službe interne revizije,
 • vraćanje svih originalnih dokumenata nakon završetka revizije,
 • čuvanje svake državne, profesionalne ili poslovne tajne koju je saznao u toku interne revizije,
 • čuvanje svih radnih zabilješki nastalih u vrijeme obavljanja interne revizije.

c) Ovlaštenja interne revizije koja se odnose na:

 • slobodan pristup u prostorije Grada Srebrenik u kojoj vrši reviziju, uzimajući u obzir sigurnosna pravila i pravila dobrog ponašanja,
 • pristup odgovarajućoj dokumentaciji vezanoj za reviziju u Gradu Srebrenik, uključujući i dokumentaciju koja ima karakter poslovne tajne i podatke koji su elektronski čuvani, osiguravajući zaštitu tajnosti podataka u skladu sa zakonom, podzakonskim i internim aktima,
 • traženje fotokopija, izvoda ili potvrda spomenutih dokumenata i u izvjesnim slučajevima izuzimanje originalnih dokumenata ostavljajući kopiju sa potvrdom o izuzimanju,
 • zahtijevanje usmene ili pisane informacije od bilo kojeg zaposlenog ili rukovodioca organizacije – gradonačelnika,
 • zahtijevanje informacija od drugih institucija vezano za aktivnosti i upravljanje Grada Srebrenik.

Dr. sc. Nermin Tursić iz SDA vršilac dužnosti gradonačelnika Srebrenika

Untitled 4Dr. sc. Nermin Tursić iz Stranke demokratske akcije (SDA) biti će vršilac dužnosti gradonačelnika Srebrenika, odlučeno je danas tajnim glasanjem na sjednici Gradskog vijeća Srebrenik. Do izbora Tursića je došlo jer je dosadašnji gradonačelnik Nihad Omerović iz Naroda i pravde (NiP), prihvatio mandat u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten grada Srebrenika

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 187

Juče: 279

Ove sedmice: 1113

Ovog mjeseca: 2031

Ukupno: 465043

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba