Invest in Srebrenik

Invest in Srebrenik - www.invest.srebrenik.ba

STRATEGIJA RAZVOJA

strategija razvoja

COMPOSE

leap

Budžet

budzet

Službeni glasnik Grada Srebrenik

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenika br. 1 u 2022. godini352.8 KB04/02/2022, 07:49

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenika br. 2 u 2022. godini1.16 MB24/03/2022, 09:59

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenika br. 3 u 2022. godini369.44 KB01/04/2022, 15:05

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenika br. 4 u 2022. godini3.44 MB01/06/2022, 12:38

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenika br. 5 u 2022. godini284.96 KB28/06/2022, 10:32

 

 

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenika br. 1 u 2021. godini1.17 MB20/01/2021, 15:30

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenika br. 2 u 2021. godini1.15 MB02/03/2021, 15:34

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenika br. 3 u 2021. godini872.04 KB30/03/2021, 07:37

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenika br. 4 u 2021. godini2.07 MB09/04/2021, 10:23

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenika br. 5 u 2021. godini1.19 MB29/04/2021, 14:59

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenika br. 6 u 2021. godini2.5 MB01/06/2021, 10:23

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenika br. 7 u 2021. godini645.41 KB30/06/2021, 12:45

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenika br. 8 u 2021. godini732.9 KB26/07/2021, 09:54

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenika br. 9 u 2021. godini857.79 KB06/10/2021, 15:06

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenika br. 10 u 2021. godini1.11 MB27/10/2021, 11:5

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenika br. 11 u 2021. godini2.31 MB27/12/2021, 12:27

 


pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenik br. 1 u 2020. godini2.08 MB20/01/2020, 13:27

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenik br. 2 u 2020. godini1.5 MB11/03/2020, 12:57

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenik br. 3 u 2020. godini10.21 MB02/04/2020, 12:03

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenik br. 4 u 2020. godini23.46 MB03/07/2020, 15:46

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenik br. 5 u 2020. godini1.85 MB10/08/2020, 07:34

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenik br. 6 u 2020. godini2.59 MB16/10/2020, 11:19

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenik br. 7 u 2020. godini1.36 MB21/10/2020, 11:53

 


 pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 1 u 2019. godini5.11 MB14/02/2019, 08:01

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 2 u 2019. godini1.2 MB15/03/2019, 13:30

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 3 u 2019. godini5.96 MB22/04/2019, 14:01

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 4 u 2019. godini1.48 MB18/06/2019, 07:36

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 5 u 2019. godini1.74 MB22/08/2019, 13:57

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenik br. 1 u 2019. godini4.79 MB26/08/2019, 08:09

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenik br. 2 u 2019. godini1.85 MB21/10/2019, 09:34

pdfSlužbeni glasnik Grada Srebrenik br. 3 u 2019. godini2.79 MB03/01/2020, 15:19

 

 


pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 1 u 2018. godini8.79 MB10/04/2018, 13:13

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 2 u 2018. godini10.02 MB26/04/2018, 13:36

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 3 u 2018. godini1.98 MB23/05/2018, 09:05

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 4 u 2018. godini1.34 MB25/06/2018, 12:11

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 5 u 2018. godini5.03 MB18/07/2018, 08:02

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 6 u 2018. godini2.17 MB21/09/2018, 11:12

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 7 u 2018.godini3.21 MB12/11/2018, 15:12

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 8 u 2018.godini3.36 MB07/12/2018, 14:08

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 9 u 2018. godini1.61 MB04/01/2019, 09:22

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 10 u 2018. godini7.52 MB16/01/2019, 20:47

 


pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 1 u 2017. godini1.46 MB10/02/2017, 16:27

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 2 u 2017. godini4.2 MB21/03/2017, 13:43

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 3 u 2017. godini2.5 MB20/04/2017, 08:00

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 4 u 2017. godini6.27 MB25/05/2017, 15:53

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 5 u 2017. godini1.08 MB12/06/2017, 15:07

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 6 u 2017. godini1.49 MB25/07/2017, 13:57

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 7 u 2017. godini.5.3 MB12/09/2017, 12:44

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 8 u 2017. godini1.12 MB12/10/2017, 15:33

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 9 u 2017. godini2.58 MB30/11/2017, 15:39

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 10 u 2017. godini2.95 MB20/12/2017, 11:42

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 11 u 2017. godini1.3 MB04/01/2018, 15:28

 

 


pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 7 u 2016. godini8.27 MB13/01/2017, 14:33

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 6 u 2016. godini3.71 MB07/12/2016, 15:28

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 5 u 2016. godini6.15 MB10/10/2016, 15:48

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 4 u 2016. godini416.22 KB31/08/2016, 10:55

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 3 u 2016. godini4.82 MB31/08/2016, 11:02

pdfSlužbeni glasnik općine Srebrenik br. 2 u 2016. godini3.26 MB31/08/2016, 10:59

pdf

Službeni glasnik općine Srebrenik br. 1 u 2016. godini672.95 KB10/03/2016, 18:19


Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 1 u 2015.pdf (777.84 KB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 2 u 2015.pdf (961.23 KB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 3 u 2015.pdf (1.83 MB) 

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 4 u 2015.PDF (2.47 MB)  

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 5 u 2015.PDF (1.10 MB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 6 u 2015.PDF (801.32 KB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 7 u 2015.pdf (2.13 MB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 8 u 2015.PDF (1.30 MB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 9 u 2015.PDF (514.53 KB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 10 u 2015.PDF (3.11 MB) 


Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 1. u 2014.pdf (389.78 KB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 2. u 2014.pdf (341.79 KB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 3. u 2014.pdf (776.89 KB) 

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 4 u 2014.pdf (494.50 KB) 

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 5 u 2014.pdf (538.66 KB) 

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 6 u 2014.pdf (166.82 KB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 7 u 2014.pdf (218.88 KB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 8 u 2014.pdf (508.22 KB) 

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 9 u 2014.pdf (544.68 KB) 

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 10 u 2014.pdf (2.87 MB) 

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 11 u 2014.pdf (1.83 MB) 

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 12 u 2014.pdf (297.46 KB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 13 u 2014.pdf (907.54 KB)


Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 1 u 2013.g..pdf (512.46 KB).

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 2 u 2013.g..pdf (685.02 KB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 3 u 2013.g..pdf (5.27 MB)  

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 4 u 2013.g..pdf (448.09 KB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 5 u 2013.g.pdf (276.09 KB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 6 u 2013.g.pdf (205.52 KB) 

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 7 u 2013.g.pdf (2.62 MB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 8 u 2013.g.pdf (332.78 KB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 9 u 2013.g.pdf (1.13 MB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 10 u 2013.g.pdf (649.61 KB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 11 u 2013.g.pdf (5.62 MB)

Sl. glasnik opcine Srebrenik br. 12 u 2013.pdf (1.01 MB)

Gradonačelnik grada Srebrenik - dr. sci. Nihad Omerović

nihad omerovicNihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio je tek nakon završetka rata. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine...
Opširnije o Gradonačelniku

 

Gradsko vijeće

20210331110107 IMG 7233 1024x683Gradsko vijeće je predstavnički organ građana Grada i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. Gradsko vijeće broji 29 vijećnika.

Program rada Gradskog vijeća (.pdf)        Gradsko vijeće

 

Gradske službe

zgrada opcinePoslove lokalne samouprave i uprave iz djelokruga Grada kao i poslove uprave koje su viši nivoi vlasti prenijeli na Grad, obavljaju gradske službe za upravu i druge službe na način utvrđen zakonom ili drugim propisima. Odlukom o organizaciji Gradskih službi za upravu i obrazovanju kabineta Gradonačelnika uređuje se: broj, naziv, djelokrug poslova Gradskih službi za upravu, način rukovođenja i koordinacije, te druga pitanja vezana za organizaciju i djelokrug rada Gradskih službi za upravu.
 

icon municipality Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice icon municipality Služba civilne zaštite
icon municipality Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti icon municipality Služba za opću upravu i zajedničke poslove
icon municipality Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije icon municipality Služba za finansije i inspekcijski nadzor
icon municipality Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove icon municipality Služba za internu reviziju

  

Video o aktuelnoj situaciji i budućim projektima

 

Facebook stranica

korisni linkovi2

Anketa

Da li ste za prelazak matičnih ureda iz MP-a u Srebrenik

Bilten grada Srebrenika

bilten op sreb

Brojač posjeta

Danas: 147

Juče: 179

Ove sedmice: 1434

Ovog mjeseca: 5432

Ukupno: 447694

Pretraga

Linkovi

Savez općina i gradova Federacije BiH

Vlada Tuzlanskog kantona

Agencija za državnu službu FBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK)

Info platforma HOĆU.ba